خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه مد و لباس ۱۸۰ص

مطالعات موزه مد و لباس ۱۸۰ص

مطالعات موزه مد و لباس ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

فصل اول و دوم این پایان نامه بصورت فایل PDF می باشد. و مابقی WORD هستش.

فصل اول:
مبانی نظری طراحی معماری
شناخت موضوع
۱-۱ مـد از نزدیک ۱
۱-۱-۱ تعریف مد .. ۱
۲-۱-۱ پیامدهای بصری مد . ۲
۱-۱-۳ تعریف لباس . ۳
۱-۱-۴ جایگاه مد در فرهنگ .. ۴
۱-۱-۵ رابطه لباس با فرهنگ . ۵
۱-۱-۶ لباس ایرانیان ۹
۱-۱-۷ تاریخچه لباس . ۱۱
۱-۱-۸ پوشاک ایرانیان ۱۲
۱-۱-۸-۱ دوران قبل از اسلام ۱۲
۱-۱-۸-۲ دوران بعد از اسلام .. ۲۵
۱-۱-۸-۳ دوران معاصر .. . ۳۸
۱-۱-۹ مد و حضورش در ایران ۴۲
۱-۱-۱۰ امکانات اجرایی شوی لباس در ایران و بررسی مشکلات .. ۴۸

۱-۲ هنـر مد
۱-۲-۱ تمرینات موازی در مد ومعماری ۵۱
۱-۲-۱-۱ مرکزخریدمیکی موتوگینزا ۲ ۵۲
۱-۲-۱-۲ پایانۀ بین¬ المللی بندر یوکوهاما ۵۳
۱-۲-۱-۳ طرح آزمایشی سقف با قالب فلزی، سالن کنسرت والت دیسنی ۵۴
۱-۲-۱-۴ دو گذر به بیرون ودرون ؛ کاری از یوشیکی هیشی¬نوما ۵۵
۱-۳ مد و دنیـای روز
۱-۳-۱ تاریخچه برندهای معروف دنیا . ۵۶
۱-۳-۱-۱ شانل . ۵۶
۱-۳-۱-۲ روبرتو کاوالی ۵۷
۱-۳-۱-۳ جورجیو آرمانی . ۵۸
۱-۴ مـد و فن آوری
۱-۴-۱ پارک فرهنگی و فناوری مد و لباس .. ۵۹
۱-۴-۲ جامعه شناختی و روانشناختی مد و مدگرایی ۶۲
۱-۴-۳ مد و روان شناسی . ۶۵
۱-۴-۴ مد و تبلیغات .. ۶۵
۱-۵ شناسه کلی موزه ها
۱-۵-۱ اهداف عمومی ۶۶
۱-۵-۱-۱ نقش موزه ها در حفظ میراث فرهنگی و ارتقاء فرهنگی جامعه .. ۶۷
۱-۵-۱-۲ آموزش در موزه ها ۷۱
۱-۵-۱-۳ تحقیق در موزه ها .. ۷۳
۱-۵-۱-۴ تجهیز موزه ها . ۷۸
۱-۵-۲ گونه شناسی ۸۰
۱-۵-۲-۱ طبقه بندی موضوعی موزه ها .. ۸۰
۱-۵-۲-۲ ویژ گی های مجموعه ها در موزه ها ۸۱
۱-۵-۲-۳ مقیاس عملکردی موزه ها .. ۸۲
۱-۵-۳ مکان یابی . ۸۲
۱-۵-۳-۱ مخاطبین موزه ها .. ۸۴
۱-۵-۳-۲ مکانیابی موزه ها در داخل شهرها . ۸۴
۱-۵-۳-۳ مکانیابی موزه ها در خارج شهرها . ۸۶
۱-۵-۳-۴ مکانیابی موزه های در مناطق ویژه . ۸۸

فصل دوم :
بررسی نمونه های مشابه
۲-۱ نمونه خارجی .. ۸۹
۱-۱-۲ موزه مد وای تینک در ژاپن .. ۸۹
۲-۱-۲ موزه مد Vertical Omotesando / Wai Think Tank .. ۹۲
۳-۱-۲مرکز مد و زیبایی و استودیو رقص ANZAS ۹۹
۴-۱-۲مجموعه پرادا در سئول .. ۱۰۱
۲-۲ نمونه داخلی . ۱۰۶
۲-۲-۱ مجموعه راه هنر پاراکس ۱۰۶
۲-۲-۲ پارک فن آوری مد ۱۰۸
فصل سوم :
ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی

۳-۳ رهنمودهای برنامه ریزی ۱۴۲
۳-۳-۱ ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی . ۱۴۳
۳-۳-۱-۱ فضاهای عملیاتی موزه . ۱۴۳
۳-۳-۱-۲ فضاهای عمومی . ۱۴۷
۳-۳-۱-۳ فضاهای اطلاع رسانی ، آموزشی ۱۴۸
۳-۳-۱-۴ فضای پشتیبانی و خدماتی . ۱۵۳
۳-۴ ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فضایی و طراحی موزه .. ۱۵۷
۳-۴-۱ ارتباط موزه با بافت شهری .. ۱۵۹
۳-۴-۲ دسترسی و ورود . ۱۶۰
۳-۴-۳ ساختار عمومی موزه ۱۶۱
۳-۵ رهنمودهای طراحی ۱۶۴
۳-۵-۱ نحوه استقرار و نصب اشیا نمایشی .. ۱۶۸
۳-۵-۲ نورپردازی .. ۱۶۸
۳-۵-۳ حرکت و دسترسی . ۱۷۲
۳-۵-۴ توسعه موزه ها ۱۷۶
فصل چهارم :
اقلیم
۴-۱ بررسی خصوصیات اقلیمی استان و شهرتهران . ۱۹۰
۴-۱-۱ شناخت عوامل اقلیمی . ۱۹۰
۴-۱-۲ شناخت اقلیم تهران ۱۹۲
۴-۲ توصیف آب و هوای تهران .. ۱۹۴
۴-۳ اصول اجرایی وعملی طراحی دراین اقلیم .. ۱۹۶

فصل پنجم
۵-۱-تحلیل سایت ( سایت مورد نظر در منطقه ۳ تهران، خیابان شیخ بهایی ،رو به روی ساختمان آ اس پ و برج بین الملل قرار گرفته است. )
۵-۲-روند طراحی
ایده – اصول اصلی و عناصرمهم در طراحی
۵-۲-۱-معماری مینیمالیسم و ساده گرا
۵-۲-۲-طرح مینیمال چیست؟
۵-۲-۳-ریشه ی طراحی مینیمال
۵-۲-۴-چکیده ای از تاریخچه طراحی مینیمال
۵-۲-۵-طراحان منیمالیست تاثیر گذار
۵-۲-۶- پوستر های مینیمال
-۲-۷-تعریف سیستم نمای دو پوسته
۵-۶-ایده اصلی پوسته روی نما
۶-۱-نتیجه گیری
۶-۲-گزینه های طراحی

تعریف مد:
واژه مد ، واژه ای است و در زبان فرانسه به معنی طرز ، اسلوب ، عادت ، شیوه ، سلیقه ، روش ، رسم و باب روز آمده است.
MOD از ریشه لاتین Modus گرفته شده است. این واژه پس از جنگ جهانی اول، به دنبال نفوذ تمدن غرب، وارد زبان فارسی شد.
فرهنگ دهخدا مد را اینگونه تعریف می کند: لغتی فرانسوی به معنی روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان ، طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره… را تنظیم می کند.

جامعه ایرانی مد گرا است. در جامعه ما نمی توان مد را کنترل کرد اما می توان با آموزش های علمی و رفتاری به جوانان یاد داد که این نوع مدگرایی، خود باختگی است. جوانان ما باید با هویت فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملی کشورشان آشنا شوند. این آموزش بایداز مدرسه و کتب درسی آغاز شود و با رسانه های جمعی ادامه پیدا کند. مد در بین اقشار کم درآمد، نوعی تقلید است که بیشتر نشانه احساس فقر و کمبود است. اکثر مردم مد را با مدل های لباس ، کفش و آرایش می شناسند. اما مد گاهی از دریچه دیگری خودنمایی می کند. با این حال می توان نتیجه گرفت که ایران جامعه ای است مدگرا که گاهی هم آنچنان دچار افراط در این زمینه می شود و جوانی که در این عرصه پا گذارد به نوعی خود فراموشی فرهنگی و اصالتی می رسد.

بخشی از فصل سوم: ( ظوابط و استانداردها )

۳-۳ رهنمودهای برنامه ریزی
موزه نهادی نیست که بتوان تعدا بیشماری از آن را از روی یک نمونه واحد و خاص ساخت. موزه موارد و عوامل مختلف زیر از خصوصیات متفاوتی برخوردار هستند:
الف – اهمیت نسبی که هر موزه برای اهداف و سیاست های: مطالعه و مستند سازی، محافظت، آموزش، فرهنگ و غیره قایل می شود.
ب – ماهیت نظم یا نظم های اصلی پوشش داده شده در زمینه های مختلف هنر، علوم انسانی، طبیعت و جهان، تکنولوژی و متعاقباً فرم های متفاوتی که ارایه می شوند.
– ویژگی های معمارانه موزه برحسب اینکه در یک ساختمان جدید یا یک ساختمان قدیمی باشد، در فضای باز یا در داخل بافت فشرده شهری باشد و غیره.
از اینرو تفاوت های بسیاری ما بین انواع موزه ها مانند: یک موزه هنری یا یک موزه تکنولوژی پیشرفته وجود دارد، با توجه به وجود این تفاوت ها، معمولاً طرح مسئله اشیا و مجموعه های موزه ارجحیت دارد. زیرا موزه تنها یک ساختمان نیست بلکه مجموعه ای است که باید پاسخگوی تعداد زیادی عملکرد متنوع باشد، عملکردهایی که موزه توسط آنها تعریف می شود. اینگونه عملکرد ها همانطور که به تفصیل به آنها اشاره شد، از گردآوری و ایجاد مجموعه های موزه شروع شده و از طریق سازماندهی و استقرار مناسب آنها به شکل نهایی موزه منجر می شود. در این شرایط برنامه ریزی و طراحی موزه ها عملاً فرآیندی است که طیف وسیعی از مشکلات و مسائل ساده تا پیچیده را در بر می گیرد.
در فرآیند برنامه ریزی و طراحی موزه ها، روش هایی که بکار گرفته می شوند، طبعاً بدلیل خصوصیات متنوع بسیار متفاوت می باشند. از جمله، روش هایی که مبتنی بر تجربه بوده و یا روش هایی که بسیار خشک، غیرقابل انعطاف و بر مبنای ریاضیات محض قرار دارند. نکته مهم در اینجا آن است که این روش ها علی رغم تفاوت هایی که بین آنها وجود دارد تابع روند زیر هستند:
الف- شناخت و تعریف مسئله و تعیین اهداف مورد نیاز.
ب – گردآوری اطلاعات
ج – تحلیل نیازها و اطلاعات گردآوری شده
د – دستیابی به اندیشه ها و راه حل های مختلف
ه – ترکیب یا پیوند ایده ها به منظور ایجاد طرح های کاملتر
و – ارزیابی و آزمایش روش های مختلف برنامه ریزی و طراحی که پاسخگوی نیازها به گونه ای بهتر باشد.
بنابراین برنامه ریزی و طراحی موزه، روند پیگیر و پرزحمت است که دائماً دارای اثر متقابل در مقاطع برنامه ریزی و طراحی است. به عبارت دیگر برنامه موزه ها پیوسته بخش جدا ناپذیر طراحی آنها را تشکیل می دهد. از اینرو بسیار مهم است که برنامه به گونه ای هدف دار، قابل تصور و جامع تدوین شود.

۳-۳-۱ ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی:
تدوین برنامه فیزیکی موزه ها با توجه به ضرورت و دسته بندی فضاهای آنها برحسب خصوصیات عملکردی، میزان عمومیت یا ویژگی فعالیت ها و وسایل و تجهیزات مورد استفاده انجام شده است. از این جهات فضاهای موزه به سه دسته تقسیم شده اند: فضاهای عملیاتی موزه، فضاهای عمومی، و فضاهای پشتیبانی.

مطالعات موزه مد و لباس ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

فصل اول و دوم این پایان نامه بصورت فایل PDF می باشد. و مابقی WORD هستش.