خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری- تفریحی ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع تجاری- تفریحی ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع تجاری- تفریحی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه
فصل اول: تاریخچه مجموعه های تجاری
۱-۱- لزوم مراکز تجاری و اجتماعی در یک شهر
۱-۲- چگونگی پیدایش مجموعه های تجاری از نقطه نظر
تاریخی واجتماعی
۱-۳- سیر تکاملی مجموعه های تجاری
۱-۴- بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهر سازی
۱-۵- بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری گذشته
از نظر اقتصادی و اجتماعی
۱-۶- انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن
۱-۷- انواع فضاهای تجاری (شناخت مراکز خرید معاصر در ایران)
۱-۷-۱- مراکز تجاری محله ای
۱-۷-۲- مراکز تجاری در جوار خیابان ها
۱-۷-۳- پاساژها:
۱-۷-۴- مجموعه های تجاری
۱-۷-۵- فروشگاه های بزرگ
۱-۷-۶- فروشگاههای زنجیره ای
۱-۸- فکر ایجاد مراکز تجاری در دنیا در حدود نیم قرن پیش
فصل دوم : احکام و معیارهای نظری طراحی
۲-۱- مبانی طراحی المانهای مهم مراکزخرید
۲-۱-۱- ساختمانهای مستاجرین

۲-۱-۲- جایگاه حرکت پیاده
۲-۱-۳- تسهیلات اجتماعی
۲-۲- ملاحظات اصلی در طراحی مراکز خرید
۲-۲-۱- جلب عناصر تجارت
۲-۲-۲- دسترسی مشتریان
۲-۲-۳- ورودی ها
۲-۲-۴-سیر کولاسیون در مراکز تجاری
۲-۲-۵- سرویس دهی
۲-۳- ویژگی های فضاها
۲-۳-۱- سیرکولاسیون داخلی
۲-۳-۲- محوطه های میانی
۲-۳-۳- بازارچه
۲-۳-۴- نورگیری در مراکز تجاری
۲-۳-۵- انعطاف پذیری مراکز تجاری
۲-۳-۶- ستون بندی واسکلت در مراکز تجاری
۲-۳-۷- عمق ساختمان تجاری
۲-۳-۸- ویترین در مراکز تجاری
۲-۳-۹- آبنما در مراکز تجاری
۲-۳-۱۰- فضای سبز در مراکز تجاری
۲-۳-۱۱- تهویه در مراکز تجاری

فصل سوم: انسان وطبیعت
۳-۱- شهر و طبیعت
۳-۲- فضای باز شهری
۳-۲-۱-ضرورت ایجاد فضای باز شهری
۳-۲-۲- خصوصیات فضای باز شهری
۳-۳-تفریح
۳-۴-خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون شهرها
فصل چهارم : معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی
۴-۱- بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری درایران
۴-۱-۱-مجتمع تجاری الماس شرق
۴-۱-۲-مجتمع تجاری-اداری ونوس
۴-۱-۳-مجتمع تجاری ستاره شمال
۴-۲- بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری در گوشه و کنار جهان
۴-۲-۱- مرکز تجاری استکهلم
۴-۲-۲- مرکز تجاری سامپو
۴-۲-۳- مرکز تجاری سنت وهربلین
۴-۲-۴- مرکز شهر اروهد گلندان در آریزونای ایالت متحده
۴-۲-۵- مرکز پاور مزافیستا در آریزونای ایالت متحده
۴-۲-۶- مرکز تجاری Diagonal
۴-۳- نتیجه گیری

۴-۳-۱- هدف از تشکیل این فضاها
۴-۳-۲- دسترسیها و ارتباطات
۴-۳-۳- نوع فضاهای تشکیل دهنده مجموعه ها
۴-۳-۴- نحوه شکل گیری و استقرار فضاها
فصل پنجم: بستر طراحی
۵-۱- شناخت و ارزیابی شهرستان نیشابور در یک نگاه
۵-۱-۱- نیشابور از اوایل قرن حاضر تاکنون
۵-۱-۲- وجه تسمیه
۵-۱-۳- راههای ارتباطی
۵-۱-۴- مراکز شهری
۵-۱-۵- شکل شهر
۵-۲- بررسی های اقلیمی شهرستان
۵-۲-۱- موقعیت جغرافیائی
۵-۲-۲- پستی و بلندی
۵-۲-۳- اوضاع اقلیمی
۵-۲-۴- میزان درجه حرارت
۵-۲-۵- رطوبت نسبی
۵-۲-۶- میزان بارندگی در شهر نیشابور
۵-۲-۷- میزان خشکی
۵-۲-۸- وزش باد

۵-۲-۹- آبهای سطحی
۵-۲-۱۰- خاک و پوشش گیاه
۵-۳- استنتاج در رابطه با جهت بهینه ساختمان
۵-۴- بررسی منطقه آسایش در شهر نیشابور
۵-۵- روش های دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی
۵-۵-۱- کاهش اتلاف حرارت ساختمان
۵-۵-۲- کاهش تأثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان
۵-۵-۳- بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان
۵-۵-۴- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب
۵-۵-۵- بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا
فصل ششم :استاندارد و مبانی مطالعاتی فضاها و برنامه فیزیکی
۶-۱- لیست فضاهای مورد نیاز
۶-۲- بررسی استاندارد ومبانی مطالعاتی فضاها
۶-۲-۱- واحدهای تجاری
۶-۲-۲- واحدهای تجاری – نمایشگاهی
۶-۲-۳- لابی تجاری
۶-۲-۴- خرده فروشی ها
۶-۲-۵- فروشگاه های مواد غذایی
۶-۲-۶- رستوران
۶-۲-۷- بخش اداری
۶-۲-۸- بانک
۶-۲-۹- پارکینگ
۶-۲-۱۰- فضاهای ارتباطی
۶-۲-۱۰-۱- راهروها
۶-۲-۱۰-۲- پله
۶-۲-۱۰-۳- پله برقی
۶-۲-۱۰-۴- آسانسور
۶-۲-۱۱- راههای فرار از آتش
فصل هفتم : طرح نهایی
۷-۱- تبیین موضوع
۷-۲- اهداف طرح
۷-۳- عوامل شکل دهنده به طرح
۷-۴- معرفی فضاهای مجموعه
منابع و ماخذ
مطالعات مجتمع تجاری- تفریحی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان