خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کتابخانه یا فرهنگسرا ۱۰۰ص

مطالعات کتابخانه یا فرهنگسرا ۱۰۰ص

مطالعات کتابخانه یا فرهنگسرا ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
نکته : این پروژه هم بعنوان کتابخانه و هم فرهنگسرا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
لطفاً فهرست را با دقت مطالعه کنید

عوامل مؤثر در برنامه ریزی ۵
دگرگون پذیری ۵
گزینش جاودسترسی ۶
همکاری با سایر مؤسسات فرهنگی، آموزشی، تفریحی ۷
نمای کتابخانه ۷
استانداردها ۸
بخش امانت بزرگسالان ۱۰
بخش مرجع بزرگسالان ۱۲
فضای مورد نیاز در بخش مرجع با قفسه باز ۱۲
فضای مورد نیاز برای مراجعین ۱۴
فضای مورد نیاز برای نگهداری و مراجعه به نشریات ادواری ۱۵
رسانه ها و وسایل دید و شنودی ۱۶
نگهداری رسانه های دید و شنودی ۱۶
نگهداری وسایل دید و شنودی ۱۸
استفاده از رسانه ها و وسایل دید و شنودی ۱۸
کتابخانه کودکان ۲۰
کلیات ۲۰
بخش امانت ۲۳
فضای ویژه مطالعه ۲۴
بخش ویژه دیگر فعالیتها ۲۴
محل نمایشگاه ۲۵
مخزن کتاب ۲۶
دفتر و اطاق کار کارمندان ۲۷
دستشوئی، توالت، آبدارخانه، رخت کن ویژه کارمندان ۲۸
فضای آیند و روند ۲۸
دیگر قسمتها ۲۹
مخارج کتابخانه عمومی ۳۰
کتابخانه ۳۱
مراجعه کنندگان به کتابخانه ۳۱
مجموعه مواد کتابخانه ۳۲
نحوه سازماندهی مواد ۳۳
واحد خدمات عمومی ۳۴
بخش فضاهای قرائت و نگهداری مواد ۳۵
واحد خدمات فنی ۳۶
بخش تعمیر و صحافی. ۳۷
واحد خدمات اداری ۳۷
ضوابط طراحی فضاهای آموزشی ۳۸
فضاهای آموزش نظری ۳۸
ضوابط طراحی فضاهای آموزشی عملی ۳۹
آتلیه های طراحی و رسم فنی ۳۹
کارگاه ها ۴۰
کارگاه شناخت مواد و مصالح ۴۰
کارگاه حجم سازی ۴۱
کارگاه های قلم زنی و میناکاری ۴۱
کارگاه های نجاری، منبت کاری، خاتم سازی، معرق، مشبک و گره چینی ۴۳
کارگاه کاغذ سازی ۴۳
کارگاه های سفال و سرامیک ۴۴
کارگاه چرخکاری ۴۴
کارگاه لعاب و کوره ۴۴
آزمایشگاه لعاب و کوره ۴۵
کارگاه های سنگ و شیشه ۴۵
کارگاه چرم و پوست ۴۶
کارگاه های مرمت و نگهداری آثار هنری ۴۶
کارگاه ها و آزمایشگاه های حفاظت و مرمت ۴۷
کارگاه عکاسی ۴۷
الف ـ لابراتوار چاپ و ظهور سیاه و سفید ۴۸
ب ـ سالن نورپردازی ۴۹
اتاق کامپیوتر ۴۹
کارگاه طراحی نقوش و خوشنویسی ۴۹
ضوابط طراحی فضاهای کمک آموزشی ۴۹
آمفی تأتر (سالن چند منظوره) ۵۰
تعیین خطوط دید ۵۰
طرز چیدن صندلی ها ۵۱
صحنه نمایش ۵۱
اتاق های پشت صحنه ۵۱
اتاق پروژکسیون ۵۲
فضای انتظار ۵۲
سرویس های بهداشتی ۵۳
نمایشگاه و سالن قضاوت ۵۳
مطالعات اجتماعی ۵۳
معیارها و ضوابط در طرح ریزی کالبدی شهر جدید پرند ۵۹
بررسی سایه و نقش آن در طراحی فضاهای شهری ۶۲
بررسی بادهای مناسب و نامناسب و نقش آن در طراحی بافت شهری ۶۳
زاویه تابش خورشید و تأثیر آن در طراحی فضاهای شهری ۶۴
اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی و بررسی استقرار و جهت بهینه آن در رابطه با خصوصیات اقلیمی ۶۶
الف ـ شیب ۶۹
ب ـ خاک ۷۰
ج ـ مقاومت و تکتونیک ۷۰
فرهنگسرای ارسبان ۷۲
فرهنگسرای شفق ۷۲
فرهنگسرای نیاوران ۷۳
فرهنگسرای بهمن ۷۳
فرهنگسرای اندیشه ۷۳
مرکز فرهنگی نیشی نان ۷۵
سخن طراح ۷۶
مرکز فرهنگی تی جی با او ۷۷
مرکز فرهنگی و معبد هندوی بیرمنگام ۸۲
مرکز فرهنگی کمیل ۸۳
مرکز فرهنگی بوعلی ۸۴
مرکز فرهنگی زعفرانیه ۸۵
روزنامه همشهری ۱۰/۱۱/۱۳۷۳ ۸۶
مرکز فرهنگی ایران و ژاپن ۹۳
تفکیک اراضی تجاری: ۱۰۰
تفکیک اراضی آموزشی: ۱۰۰
تفکیک اراضی مذهبی ـ فرهنگی: ۱۰۰
تفکیک اراضی درمانی: ۱۰۰
تفکیک اراضی ورزشی، تفریحی و اجتماعی ۱۰۱
ساختمان های تجاری ۱۰۱
ساختمانهای آموزشی، آموزش عالی و درمانی ۱۰۲
مطالعات کتابخانه یا فرهنگسرا ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
نکته : این پروژه هم بعنوان کتابخانه و هم فرهنگسرا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
لطفاً فهرست را با دقت مطالعه کنید