خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری ۹۰ص

مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری ۹۰ص

مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری ۹۰ص
(نمونه موردی دهکده تفریحی گردشگری گاوازنگ)
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱
فصل اول: ۲
کلیات(پروپزال) ۲
مقدمه: ۳
بیان مسئله ۴
اهمیت مساله ۴
ضرورت انجام تحقیق ۵
اهداف پژوهش ۶
سوالات و فرضیه ها ۶
واژه های کلیدی ۶
طراحی شهری: ۶
فضای شهری: ۶
گردشگری: ۷
فصل دوم: ۸
مبانی نظری ۸
تعاریف و مفاهیم اولیه: ۹
تعریف فضای شهری: ۹
طراحی شهری: ۱۰
شکل شهر: ۱۱
جهانگردی: ۱۱
الف) تعریف جهانگردی خارجی : ۱۲
ب) تعریف جهانگردی داخلی: ۱۲
تعریف گردشگری: ۱۳
گردشگری داخلی (یا بومی): ۱۳
گردشگری خارجی (یا بین المللی): ۱۳
معنای لغوی گردشگری : ۱۳
ابعاد مختلف گردشگری: ۱۴
انواع گردشگری : ۱۴
گردشگری فرهنگی و تاریخی : ۱۴
گردشگری ماجراجویانه: ۱۴
گردشگری ورزشی : ۱۵
گردشگری درمانی : ۱۵
گردشگری انبوه یا تفریحی: ۱۵
گردشگری فوستالژیک: ۱۵
گردشگری روستایی: ۱۶
۱٫فرهنگ مردم بومی ۱۶
گردشگری قومی: ۱۶
گردشگری شهری: ۱۷
گردشگری مبتنی بر کسب و کار: ۱۷
گردشگری مذهبی: ۱۷
گردشگری مبتنی بر رویدادها : ۱۷
طبیعت گردی: ۱۸
گردشگری الکترونیک: ۱۸
عناصر چهارگانه گردشگری: ۱۸
ارکان صنعت گردشگری: ۱۹
استراحتگاه : ۱۹
بناهای تاریخی : ۲۰
مهمانخانه های بین المللی : ۲۰
تسهیلات فرهنگی و تفریحی : ۲۱
خدمات جاده ای : ۲۲
خدمات حمل و نقل : ۲۲
الگو های گردشگری : ۲۲
رویکرد های گوناگون در صنعت گردشگری: ۲۴
عوامل موثر در توسعه گردشگری: ۲۵
اهمیت صنعت گردشگری: ۲۶
مفهوم اوقات فراغت: ۲۷
دسته بندی اوقات فراغت: ۲۷
توریسم: ۲۸
تعریف صنعت توریسم: ۲۹
مزایای توریسم: ۲۹
اهمیت صنعت توریسم: ۲۹
نظریه های گردشگری: ۳۰
برخی از منشورها و قطعنامه های گردشگری: ۳۱
منشور توریسم مصوب نوامبر ۱۹۷۶-ایکوموس : ۳۱
مقدمه : ۳۱
۱-موضوع اساسی : ۳۲
مبنای عملی: ۳۳
با تکیه بر توضیحات فوق: ۳۳
بیانیه مکزیکوسیتی ۱۹۹۹- ایکوموس: ۳۴
پیشینه و تاریخچه گردشگری: ۳۵
ماهیت و فلسفه گردشگری : ۳۵
تاریخچه گردشگری : ۳۶
عهد باستان: ۳۶
جهانگردی در دوره جدید : ۳۷
قرون وسطی : ۳۸
رنسانس : ۳۹
انقلاب صنعتی : ۴۰
پیشینه تاریخی گردشگری در ایران : ۴۰
قبل از اسلام : ۴۰
آغاز اسلام تا دوره صفویه : ۴۱
دوران صفویه : ۴۲
دوران قاجاریه : ۴۲
دوران پهلوی تاکنون و شکل گیری صنعت گردشگری : ۴۳
تعریف مدل تحلیل SWOT: 44
آثار صنعت گردشگری: ۴۷
اثرات اقتصادی گردشگری: ۴۷
اثرات اجتماعی گردشگری: ۴۸
اثرات فرهنگی گردشگری: ۴۹
اثرات زیست محیطی گردشگری: ۵۰
موانع اصلی توسعه صنعت گردشگری در ایران : ۵۱
۱٫تبلیغات منفی علیه ایران: ۵۱
۲٫فقدان برنامه ریزی و استراتژی: ۵۱
۳٫وضیعت نامناسب بازاریابی و تبلیغات گردشگری : ۵۱
۴٫فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص: ۵۱
۵٫عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری: ۵۲
۶٫ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری: ۵۲
۷٫تدوین استاندارد ها و ظوابط فنی: ۵۲
۸٫حظور دستگاهها ی موازی در تشکیلات گردشگری : ۵۲
۹٫جاذبه های دست ساز و مصنوعی: ۵۲
۱۰٫فقدان پرواز مستقیم به مقصد: ۵۲
۱۱٫مکانیزاسیون و فناوری : ۵۳
۱۲٫عدم پیوستگی و یکپارچگی خدمات: ۵۳
۱۳٫سایر موانع از جمله: ۵۳
بررسی عوامل تاثیرگذار در توسعه ی گردشگری ایران: ۵۳
عوامل نقش آفرین در درجه تاثیرگذاری گردشگری بر اقتصاد ملی: ۵۵
نقش خانواده به عنوان بخش اصلی گردشگری: ۵۷
نقش طراحان شهری در توسعه گردشگری : ۵۹
نقش طراحان شهری در تامین امکانات سکونتی برای گردشگران : ۵۹
نقش طراحان شهری در تامین امکانات غذایی برای گردشگران : ۵۹
نقش طراحان شهری در تامین امکانات و وسایل حمل و نقل برای گردشگران : ۵۹
نقش طراحان شهری در ایجاد امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی برای گردشگران : ۶۰
چشم انداز آینده صنعت گردشگری در ایران: ۶۱
بررسی تجارب خارجی: ۶۱
۱٫ شهرک گردشگری سان سیتی ۶۱
۲٫ مجتمع اقامتی و فراغتی لیک تاهو ۶۳
۳٫آفاموسا ۶۳
تجارب داخلی: ۶۴
معماری روستا: ۶۵
جاذبه های گردشگری روستا: ۶۶
فصل سوم: ۶۷
بررسی وضع موجود ۶۷
سنجش وضعیت محدوده گردشگری گاوازنگ ۶۸
سنجش حوزه راهبردی ۶۸
سنجش وضعیت حوزه مورد مداخله مستقیم ۶۸
بررسی ویژگی های تاریخی و محیط اجتماعی ۶۸
ب – بررسی محیط اجتماعی ۶۹
نمودار ۷۰
نمودار ۷۱
-بارندگی سالانه ۷۴
باد ۷۴
بررسی ساختار عملکرد فعالیت ۷۵
الف- کاربری اراضی: ۷۵
ب- مالکیت اراضی ۷۶
ج- تاسیسات و تجهیزات شهری ۷۶
د- نظام فعالیت و تجربه فضاهای همگانی ۷۷
بررسی ویژگی های زیبا شناختی ۷۸
الف) نظام فرم کالبدی ۷۸
فصل چهارم ۸۰
مشکلات محدوده ۸۱
نقاط ضعف: ۸۲
نقاط قوت: ۸۲
تهدیدها: ۸۲
فرصتها: ۸۳
بررسی برنامه ها، پیشنهادات نهادها و دستگاههای دولتی ۸۳
سازمان همیاری شهرداری ها: ۸۴
به طور کلی توسعه در گاوازنگ می بایست: ۸۵
راهبردهای خرد ۸۵
طراحی مفهومی ۸۶
الف) سناریو حداقل ۸۶
ب)سناریو میانی: ۸۷
ج)سناریو حداکثر ۸۸
ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه ۸۹
نتیجه گیری ۹۰
فصل پنجم ۹۱
پیوست ها: ۹۱
مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری ۹۰ص
(نمونه موردی دهکده تفریحی گردشگری گاوازنگ)
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان