خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی سینما ۱۴۰ص

مطالعات طراحی سینما ۱۴۰ص

مطالعات طراحی سینما ۱۴۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

معماری۱
پیوند معماری۱۷
خصوصیات و وجوه مشترک معماری و سینما۲۰
روند شکل گیری۲۴
استانداردها و ضوابط طراحی ۲۵
تعاریف پایه ۲۵
سیستم نمایش نرمال۲۵
فضا های تشکیل دهنده سینما۲۶
فواصل دید۲۷
زوایای دید۲۸
زوایای تابش۲۹
صندلی تماشاگران۲۹
شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین۳۶
راهروی سالن نمایش ۳۸
ورودی ها و خروجی های سالن نمایش۴۳
مشخصات فیلم۵۱
سالن انتظار۶۰
مشخصات عمومی ۶۵
ورودی سینما۶۵
گیشه بلیط فروشی۶۷
سرویسهای بهداشتی۶۹
انبار و اتاق تاسیسات۷۱
فضاهای ارتباطی۷۳
توصیه های طراحی۸۲
هم جواری های مخاطره آمیز یا نامطلوب۸۳
هم جواری با مجموعه های فرهنگی و هنری۸۴
احداث سینما در یک «مجتمع»۸۵
نمای سینما۸۶
نکات ایمنی۸۷
اطاقک پروژکتور۸۹
آرایش صندلی۹۰
تاسیسات صندلی۹۰
تاسیسات برق و روشنایی سالن۹۱
تاسیسات آبی۹۴
پژواک۹۷
نوفه۹۸
دیاگرام مجموعه سینمائی۹۹
بررسی نمونه های داخلی۱۰۰
سینما فرهنگ‌(سیلور سیتی)۱۰۰
سینما ایران(مجموع فرهنگی هنری تهران)۱۰۲
سینما صحرا(ریولی)۱۰۲
مشخصات فیزیکی۱۰۳
مجموعه سینمائی منطقه ۱۸۱۰۴
ایده های اصلی طراحی۱۰۵
پلان های مجموعه۱۰۸
همه یادگارهای ۱۰۰ ساله سینمای ایران۱۱۱
گذشته ، چراغ راه آینده۱۱۱
گزارشی از فعالیت های موزه سینما۱۱۳
در موزه چه می گذرد۱۱۴
عکس هائی از نمونه های داخلی۱۱۵
اریکه ایرانیان۱۱۵
سینما استقلال۱۱۷
سینما آزادی۱۱۹
سینما قدس۱۲۱
بررسی نمونه خارجی ۱۲۲
سینما (UFA )122
UFA اثر کوپ هیمل بلاو۱۲۲
نتیجه گیری۱۲۷
برنامه فیزیکی طرح۱۲۹
فضای اداری ۱۲۹
تاسیسات۱۲۹
انبار۱۲۹
فضای فرهنگی۱۳۰
فضای نمایش۱۳۰
فضای خدماتی۱۳۱
تحلیل سایت ۱۳۲
آنالیز کالبدی میدان ونک۱۳۲
ارتباطات و دسترسی ها۱۳۳
جا نمائی مناسب در شهر (سرانه)۱۳۵
موقعیت طرح۱۳۶
خصوصیات کلی جمعیتی۱۳۷
بررسی موقعیت شهری طرح۱۳۷
(تصویر) دید از خیابان ونک به سایت مورد نظر
(تصویر) دید از میدان ونک به سایت مورد نظر
(تصویر) دید از خیابان ولی عصر به سایت مورد نظر
(تصویر)دید از خیابان ولی عصر به سایت مورد نظر
اقلیم۱۴۴
منابع و ماخذ۱۴۶
مطالعات طراحی سینما ۱۴۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان