خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ۲۳ص

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ۲۳ص

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ۲۳ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۵۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان


مقدمه
دیاگرام متن
دیاگرام گردش داده ها
دیاگرام CD
نمودار عملیاتی
نمودار عملیاتی
نمودار عملیاتی انبار مرکزی
نمودار عملیاتی امور مالی
نمودار CD
DFD
فرهنگ دادها Data Dectionry(DD)
پذیرش نسخه داروخانه
فرم روزانه درامد صندوق
فرم مکان نگهداری کالا
فیزیکی DSD
فرم مشخصه پردازش
منطقیDSD
جدول تصمیم
درخت تصمیم

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان