تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری 50ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری ۵۰ص


گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری ۵۰ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

مقدمه:

فصل اول – آشنایی کلی با سیستم کاری شهرداری
شهرداری
مراحل واگذاری یک پروژه به پیمانکار
نحوه نظارت مرکز بر مناطق
طبقه بندی افراد و مسئولیتهای آنها در این سازمان
۱٫ معاون اداری و مالی
۲٫ معاون عمرانی
۱٫ مدیر امور مالی
۱٫ واحد حسابداری:
۲٫ واحد درآمد:
۲٫ مدیر امور اداری:
۱٫ دایره کارگزینی:
۲٫ دبیر خانه:
۳٫ روابط عمومی:
۴٫ بایگانی:
۵٫ طرح و برنامه:
۱ واحد ذیحسابی:
۲ واحد رایانه:
۳ حراست:
۴ املاک:

فصل دوم – سیستم حسابداری شهرداری
تکمیل موجودی و چگونگی جابجایی پول
حساب جاری
حساب درآمد
نحوه به امضا رسیدن اسناد و چکها
طرز تنظیم بودجه وتفریق بودجه
طبقه بندی درآمدهاوسایر منابع تامین اعتبار
طبقه بندی هزینه ها
اسناد و دفاتر مورد عمل در حسابداری شهرداری
(سند)برگه حسابداری
مشخصات برگه حسابداری
مراحل تنظیم برگه حسابداری(صدور برگه)
ثبت نمره کردن برگه ها(بایگانی)
دفتر صدوربرگه(سند)
دفتر روزنامه وکل و معین
تراز عملیات دفتر کل
صورت حسابها یا گزارش های مالی
مراحل انجام هزینه در شهرداری
پرداخت حقوق و دستمزد
تنخواه گردان پرداخت
ثبت مربوط به عملیات واگذاری تنخواه گردان پرداخت
ثبتهای مربوط به تنخواه گردان پرداخت
پیش پرداخت و علی الحساب
بانک
صورت مغایرات بانکی
طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی در شهرداری
سپرده ها و وجوه امانی
بستن حسابها و تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی
بستن حساب تنخواه گردان پرداخت
تعدیلات یا اصلاحات
بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای)
بستن حسابهای موقت
بستن حسابهای دائمی
گزارشها و یاصورت حسابهای مالی
صورت حساب مازاد
صورت حساب ترازنامه
مشارکت یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی
صورت تفریغ بودجه

فصل سوم – نتیجه گیری
نتیجه گیری

گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری ۵۰ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: