تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی 50ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی ۵۰ص


گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی ۵۰ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی ۸
آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی ۹
اداره کل تامین اجتماعی استان ۱۲
تعهدات وحمایتهای شعبه۱۳
تعهدات کوتاه مدت ۱۳
تعهدات بلند مدت ۱۴
چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد ۱۵
رئیس شعبه ۱۶
معاونت۱۶
واحد درآمد ۱۶
مشاوره ۱۷
واحد امور بیمه شدگان ۱۷
واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۷
واحد بازرسی ۱۷
واحد اجرائیات ۱۷
واحد حسابداری ۱۷
واحد امور اداری وخدمات ۱۸

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی ۱۹
بانک تعهدات قانونی ۲۰
بانک درآمد ۲۱
بانک کارگشایی ۲۲
حقوق ودستمزد ۲۳
محاسبه حقوق ومزایای کارکنان ۲۴
محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان ۲۵
کمک هزینه مسکن کارکنان۲۵
بهره وری ۲۶
کارانه ۳۰
کارانه موقت ۳۴
نیم عشر اجرایی ۳۶
کلیاتی از مزایا ۳۹
حق التضمین ۳۹
هزینه اولاد ۴۰
کمک هزینه عائله مند ۴۰
اضافه کار ۴۰
فوق العاده ایام تعطیل ۴۰
حکم کارگزینی ۴۱
کسورات حقوق ومزایا ۴۲
مالیات ۴۲
بیمه ۴۲
جریمه غیبت ۴۲
ثبت اسناد ۴۵

فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج ۴۶
چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری ۴۷
نرخ حق بیمه ۵۰
ملاک محاسبه حق بیمه ۵۰
محاسبه حق بیمه بیمه شدگان ۵۱
تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ۵۱
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران ۵۲
ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی۵۵
گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی ۵۰ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: