تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری کارخانه آرد والسی فجر 50ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری کارخانه آرد والسی فجر 50ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری کارخانه آرد والسی فجر ۵۰ص


کارآموزی حسابداری کارخانه آرد والسی فجر ۵۰ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

فصل اول تاریخچه کارخانه
تاریخچه کارخانه
بیوگرافی کارخانه
نمودار سازمانی
مراحل آماده سازی گندم جهت تبدیل به آرد ‌
فصل دوم سیستم پیمانکاری
سیستم پیمانکاری کارخانه آرد والسی
انواع قراردادهای پیمانکاری
قرارداد براساس مواد و دستمزد
ویژگیهای صنعت پیمانکاری
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
ب -ضمانتنامه انجام تعهدات
ج -ضمانتنامه پیش پرداخت
د -ضمانتنامه حسن انجام کار
مرحله ١ – مطالعات مقدماتی طرح
۱-۱ -مطالعات تحقیقاتی و بنیادی
۲-۱ مطالعات شناسایی طرح
۳-۱- تهیه طرح مقدماتی
۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایی طرح
مرحله ۲- انتخاب پیمانکار
۱-۲ دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۳-۲ انتخاب پیمانکار
-۳مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار
۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار
٣-۳- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
۵-۳ اخذ پیش پرداخت
-۴مرحله شروع عملیات اجرایی
۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه
۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
۳-۴ مخارج اجرای طرح
۴-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها
-۵ مرحله خاتمه کار
۱-۵ تحویل موقت
۲-۵ ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
۳-۵ ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
۴-۵ تهیه صورت وضعیت قطعی
۵-۵ استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
۶-۵ برچیدن کارگاه
۷-۵ دوره تضمین
۸-۵ تحویل قطعی
حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری
موسسات پیمانکاری برای حسابداری
-۱ روش درصد پیشرفت کار
-۲ روش کار تکمیل شده
انتخاب روش
درآمد پیمان
مخارج پیمان
شناخت درآمد و هزینه های پیمان‌‌‌
افشا در صورت سود و زیان
تعریف بازار
مراحل تکامل بازار
خدمات بازاری
انواع بازار
الگوهای تقسیم بازار
مراحل تحقیق بازار
آمیخته بازاریابی (MARKETING MIX)
اهداف قیمت گذاری
عوامل مؤثر بر قیمت
استراتژی‌های تبلیغاتی
مذاکره
قرارداد
بهره وری
ارزش
خلاصه‌ای از قانون نظام صنفی
کمیسون‌های اتحادیه‌های صنفی
تعاریفی در رابطه با قانون کار
فصل سوم ثبت عملیات مالی (پیمانکاری )
۱- خرید اسناد شرکت در مناقصه
۲- پرداخت کارمزد بانکی
۳- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۴- انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در جریان ساخت
۵- پرداخت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه انجام کار
۶- ضمانتنامه انجام تعهدات
۷- وثیقه انجام تعهدات
۸- هزینه مثبت قرارداد
۹- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۱۰- پرداخت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت
۱۱- پرداخت هزینه های تاسیس
۱۲- ارسال تنخواه گردان
۱۳- پرداخت مخارج کارگاه
۱۴- دریافتی بابت تصفیه تنخواه
۱۵- تجدید تنخواه گردان
۱۶- استهلاک دارایی ها
۱۷- هزینه های سربار
۱۸- تایید مبلغ صورت وضعیت
۱۹- دریافت وجه صورت وضعیت
۲۰- پرداخت بابت تخریب کارگاه
۲۱- واریز سپرده نقدی
۲۲- ثبت سود پیمان
۲۳- دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار
۲۴- دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار
کارآموزی حسابداری کارخانه آرد والسی فجر ۵۰ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: