تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شهرداری 54ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شهرداری 54ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شهرداری ۵۴ص


کارآموزی حسابداری شهرداری ۵۴ص
کاملاً مرتب و آماده پرینت می باشد.
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
آشنایی با مکان کارآموزی ۲

فصل اول ۳
محدودۀ شهر ۴
سازمان شهرداری ۴
شهردار ۴
وظایف ادارۀ شهرداری ۴
وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است ۵
وظایف کلی شهرداری ۵
قانون شهرداریها ۸
۱) تاسیس شهرداری ۸
۲) انتخاب انجمن شهر ۱ ۹
۳) در تشکیل انجمن شهر ۲ ۹
۴) وظائف انجمن ۹
انتخاب شهرداری و معاون شهرداری ۱۱

فصل دوم ۱۸
شرح وظایف معاونت مالی و اداری ۱۹
شرح وظایف اداره حسابداری ۱۹
• سیستم حسابداری ۲۰
• عملکرد اطلاعاتی ۲۱
• عملکرد کنترلی ۲۲
• عملکرد خدماتی ۲۲
• عوامل سیستم حسابداری ۲۲
طرز کار سیستم حسابداری ۲۳
ورودی سیستم حسابداری ۲۴
پردازش اطلاعات ۲۵
خروجی یا محصول سیستم حسابداری ۲۷
گزارشهای درون سازمانی ۲۷
گزارشهای برون سازمانی ۲۸
استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ۲۸
• استفاده کنندگان برون سازمانی ۲۹
• سرمایه گذاران ۲۹
اعطاء کنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی ۳۰
فروشندگان کالاها و خدمات ۳۰
مشتریان ۳۰
کارکنان ۳۰
دولت ۳۱
مراحل انجام هزینه در شهردای ها ۳۲
۱- در خواست خرید برا ی کالا یا خدمات مورد نیاز ۳۲
۲- برآورد تقریبی هزینه ۳۳
۳-تشخیص ضرورت هزینه ۳۳
۴-تامین اعتبار ۳۴
۵-تعهد ۳۴
۶-تسجیل ۳۴
۷-حواله ۳۶
۸- درخواست وجه ۳۶
۹- پرداخت ۳۷
تعریف تنخواه گردان ۳۷
انواع تنخواه گردان ۳۷
تنخواه گردان حسابداری ۳۷
واگذاری تنخواه گردان حسابداری ۳۸
پرداخت هزینه ها از محل تنخواه گردان حسابداری ۳۸
پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شهرداری ۳۹
درخواست وجه براساس حواله های پرداخت شده ۴۰
کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری ۴۰
واریز تنخواه گردان حسابداری ۴۱
تنخواه گردان پرداخت ۴۲
صندوق ۴۳
پیش پرداخت و علی الحساب ۴۴
صورت مغایرت بانکی ۴۶
برداشتها ۴۶
واریزی ها ۴۶
اشتباهات ۴۶
پرداختها ۴۶
واریزی ها ۴۶
اشتباهات ۴۷
طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در شهرداری ها ۴۷

ضمائم ۴۸
ثبتهای هزینه، انبار (موجودی های جنسی) و اموال (دارایی ها) ۴۹
ثبت های حسابداری مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاریها و مشارکتهای خاص ۵۱

کارآموزی حسابداری شهرداری ۵۴
کاملاً مرتب و آماده پرینت می باشد.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: