تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شهرداري‌ها 54 ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شهرداری‌ها ۵۴ ص


کارآموزی حسابداری شهرداری‌ها ۵۴ ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

فهرست
مقدمه
بخش اول : سازمان مالی شهرداری ها
۱ـ بودجه و اعتبارات
۲ـ درآمد
۳ ـ حسابداری
۴ ـ خزانه
۵ ـ تدارکات یا کارپردازی
۶ ـ حسابرسی داخلی
۷ ـ اموال
۸ ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی
بخش دوم : سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین
دفتر معین درآمد
دفتر معین هزینه
بخش سوم : حسابداری اموال
اداره امور اموال شهرداری
ثبت اموال در دفاتر
تهیه گزارش سالانه اموال و ثبت آنها در دفاتر
استهلاک اموال
بخش چهارم : سازمان و طرز گردش کار حسابرسی در شهرداریها
۱ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری
۲ ـ انتخاب حسابرس داخلی
۳ـ تشکیل گروه حسابداران متخصص
۴ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور
بخش پنجم : حسابرسی داخلی
برنامه حسابرسی
پرسشنامه حسابرسی
در مورد اموال و ماشین آلات
در موارد اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاریها
در مورد وجوه نقدی و حساب جاری
در مورد حسابهای دریافتی ( بدهکاران ) و اسناد دریافتی
در مورد موجودیها
درمورد خریدها
در مورد پیش پرداخت بیمه
در مورد اسناد پرداختی
در مورد حسابهای پرداختی ( بستانکاران )
در مورد درآمد ها
درمورد حقوق و دستمزد
در مورد هزینه ها
بخش ششم : برنامه و فعالیتها
طبقه بندی درامد شهرداری ها و شماره قرارداری آنها
لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها
مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه
حقوق
طریقه پرداخت مساعده
اضافه کار
محدودیتهای تراز عملیات
مراحل کشف اشتباهات
چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر
عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
نحوه پرداخت
عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده)
عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی)
عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی
صورت مغایرت بانکی
تعریف صورت مغایرت
کارآموزی حسابداری شهرداری‌ها ۵۴ ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: