تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت هواپیمایی ایران (هما) 55ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت هواپیمایی ایران (هما) ۵۵ص


کارآموزی حسابداری شرکت هواپیمایی ایران (هما) ۵۵ص
قیمت : ۵۵۰۰ تومان

مقدمه ۱
درخواست اقلام انباری – اقلام تعمیری ۲
مراحل تحویل و تحول قطعه تعمیری ۶
عملیات انبار قطعات تعمیری در ارسال قطعه ۸
عملیات واحد برنامه‌ریزی کارگاه‌ها ۱۰
اقدامات انبار قطعات تعمیری در زمان دریافت قطعه تعمیر شده ۱۱
بازگشت قطعات تعمیر نشده به انبار ۱۲
اقدامات واحدها در رابطه با ارسال قطعات تعمیری به خارج ۱۲
دریافت قطعه از تعمیر ۱۶
اقدامات پس از تحویل قطعه به انبار ۲۱
پیدایش قطعه مفقودی ۲۲
نحوه درخواست اقلام مصرفی از انبار ۲۴
نحوه تحویل اقلام مصرفی از انبار ۲۵
سفارش اقلام انباری و خارج کردن اقلام مصرف شده از حسابهای دارائی‌ هما ۲۶
چگونگی تامین قطعات مورد نیاز قسمت مهندسی و تعمیرات که در انبار موجود نمی‌باشد ۲۸
دستور‌العمل استفاده از فرم scrap memo ۳۳
شرح فرم scrap ۳۸
شرح نمودار گردش فرم scrap memo ۴۱
اقدامات واحد قطعات تعمیری در رابطه با تعمیری‌ کلی هواپیما ۴۲
اشکالات در ارسال قطعات و اقدامات انبار تعمیری ۴۳
خروج قطعه از انبار برای فروش و یا امانت ۴۶
ارسال قطعات مصرفی برای تعمیر ۴۸
فعالیت واحد امور ایستگاه‌ها ۵۰
اقدامات واحد پیگیری قطعات تحت تعمیر ۵۴
اقدامات واحد حسابداری انبارها ۵۶
منابع و ماخذ ۶۵

چکیده مطالب
رشد روز افزون مبادلات بازرگانی و گسترش فعالیت‌های تولیدی سبب پیدایش ظهور موسسات و سازمان‌های بزرگتر گردیده که این نیز ضمن تغییر شکل روابط اقتصادی – تغییرات اساسی در جهت تجزیه و تفکیک مشاغل موجود در موسسات گردید که اگر چه بظاهر اختصاصاً هر یک وظایف خاصی را برعهده دارند اما در مجموع هدف موسسه سازمان را با هماهنگی برآورده می سازند.
می‌‌توان گفت سازمان‌ها و موسسات از هر نوع که باشند هدفی را تعقیب و جستجو می‌نمایند که خود به خود به وجود نیامده و محصول کار دسته‌جمعی و تولید مشترک کسانی است که در آن موسسه یا سازمان کار می‌کنند .
درهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انبارهای فنی به عنوان بخش مهمی از شرکت هستند که وظایفی را به عهده دارند که دسترسی سریع به قطعات را برای پرسنل و مهندسین فنی فراهم می آورد این انبارها با خرید قطعات فنی و فرستادن قطعات به خارج از کشور جهت تعمیر وظیفه خود را انجام می‌دهند که اینجانب به شرح وظایف و امور حسابداری که این انبارها انجام می‌دهند پرداخته‌ام .

کارآموزی حسابداری شرکت هواپیمایی ایران (هما) ۵۵ص
قیمت : ۵۵۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: