تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شرکت لاستیک سازی صنايع لاستيكي جاويدان 30ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت لاستیک سازی صنايع لاستيكي جاويدان 30ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت لاستیک سازی صنایع لاستیکی جاویدان ۳۰ص


کارآموزی حسابداری شرکت لاستیک سازی صنایع لاستیکی جاویدان ۳۰ص
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

تاریخچه شرکت ۱
فرآیند عملیات تولید ۴
چگونگی تعیین کالا یا خدمات مورد نیاز جامعه ۱۲
تعیین میزان سود دهی شرکتها یا وحدهای تولیدی ۱۳
روشهای اقتصادی کردن کرمها ۱۵
طراحی خط تولید ۱۶
برآورد نیروی انسانی ۱۷
چگونگی ترسیم چارت سازمانی ۱۸
تقسیم وظائف در واحدهای تولیدی و صنعتی ۲۰
تهیه برنامه زمانبندی تولید ۲۲
محاسبات مالی شرکتها ۲۳
محاسبات فنی شرکتها ۲۵
چگونگی تهیه کروکی ها و نقشه های ساختمانی ۲۶
مدیریت واحدهای صنعتی کوچک ۲۶
اقساط ،وامهای ،بدیها ومخارج جاری شرکتها ۲۸
تقسیم کار در سازمان ۲۹
وظایف هر فرد ۳۰
کارآموزی حسابداری شرکت لاستیک سازی صنایع لاستیکی جاویدان ۳۰ص
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: