تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی 32ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی 32ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی ۳۲ص


کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی ۳۲ص
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه ۱
کلیات دررابطه باشرکت ۱
۱- نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه
۱-۱ حسابهای ترازنامه ای ۲
۲-۱ فهرست حسابهای سود وزیانی ۴
۳-۱ بهای تمام شده کالای فروخته شده ۵
۴-۱ سیستم حسابداری صنعتی کارخانه ۷
۵-۱ حساب کسر واضافات مواد ۱۰
۲- سیستم حقوق ودستمزد شرکت ۱۷
۳- چگونگی محاسبه حقوق ونحوه پرداخت آن ۱۸
۱-۳ دستمزد اوقات تلف شده ۲۰
۲-۳ ذخیره دستمزد ایام مرخصی ۲۱
۳-۳ پرداخت مساعده ۲۵
۴- کنترل های لازم برای کارکردها وپرداخت حقوق ۲۶

کارآموزی حسابداری شرکت فرآورده لبنی ۳۲ص
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: