تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شرکت خدماتی – نظافتی 45ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت خدماتی – نظافتی 45ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت خدماتی – نظافتی ۴۵ص


کارآموزی حسابداری شرکت خدماتی – نظافتی ۴۵ص
قیمت : ۴۵۰۰ تومان

تاریخچه شرکت خدماتی – نظافتی مزین طوس
حسابداری پیمانکاری شرکت خدماتی ـ نظافتی مزین توس
حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
روشهای متداول حسابداری پیمانکاری
انتخاب روش
ذخیره لازم برای زیانهای قابل پیش‌بینی
دعاوی و تغییرات از قراردادهای پیمانکاری
حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری- دفاتر پیمانکار
مرحله ۱- مطالعات مقدماتی طرح
مخارج مقدماتی طرح
مرحله ۲- ارجاع کار به پیمانکار
خرید اسناد شرکت در مناقصه
۲-۲- تسلیم ضمانت نامه شرکت در مناقصه
مرحله۳- انعقاد قرارداد با پیمانکار
اختصاص شماره خاص و حساب جداگانه برای هر پیمان
۲-۳- انتقال هزینه‌های شرکت در مناقصه به حساب پیمان
۳-۳- صدور ضمانت‌نامه انجام تعهدات
۴-۳- ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه
۵-۳- ضمانت‌نامه پیش پرداخت
۶-۳ – اخذ پیش پرداخت
ارتباط دفتر مرکزی با کارگاه
۲-۴- مخارج اجرای طرح
۳-۴- مخارج کارگاه
۴-۴- گزارش وضعیت نقدینگی
۵-۴- مخارج اجرای طرح توسط دفتر مرکزی
۶-۴- مواد و مصالح پای کار
۷-۴- دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
ثبت لیست دستمزد شاغلین کارگاه پیمان شماره
پرداخت دستمزد شاغلین کارگاه به پیمان شماره(۳) و مالیات مربوطه
۸-۴- استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات
۱۰-۴- هزینه‌های سربار شماره(۳)
۱۱-۴- دفتر معین پیمانکاری
۱۲-۴- تنظیم صورت وضعیت موقت
۱۸-۴- در یافت وجه صورت وضعیت شماره ۳
الف- روش درصد پیشرفت کار
ب- روش کار تکمیل شده
مرحله۵- خاتمه کار
تحویل موقت
۲-۵- ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
۳-۵- ابطال ضمانت‌نامه انجام تعهدات
۴-۵- هزینه‌های بعد از تحویل موقت( در دوره تضمین )
۵-۵- تهیه صورت وضعیت قطعی
۶-۵- استرداد نصف سپرده حسن انجام کار( وجه الضمان)
۷-۵- تحویل قطعی
۸-۵- استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار( وجه الضمان)
انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
فرمها
کارآموزی حسابداری شرکت خدماتی – نظافتی ۴۵ص
قیمت : ۴۵۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: