تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی بهنوش زیر مجموعه شهر ک صنعتی خیام 25ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی بهنوش زیر مجموعه شهر ک صنعتی خیام 25ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی بهنوش زیر مجموعه شهر ک صنعتی خیام ۲۵ص


کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی بهنوش زیر مجموعه شهر ک صنعتی خیام ۲۵ص
قیمت : ۲۵۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه۱
تاریخچه۲
تحلیل میزان موفقیت شهرکهای صنعتی در عرصه شهرستان۳
امور مالی ۴
امور قراردادها: ۴
طرحهای جاری ۴
طرحهای عمرانی ۴
امورجاری: ۶
دارایی های ثابت ۶
صدور چک ۷
هزینه های جاری ۸
حقوق ۱۳
اسناد جاری ۱۶
امور متقاضیان و حسابداری ۱۷
صورتهای مالی ۱۷
حسابداری شرکت۲۵
کارآموزی حسابداری شرکت تعاونی بهنوش زیر مجموعه شهر ک صنعتی خیام ۲۵ص
قیمت : ۲۵۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: