تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد 33 ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد 33 ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد ۳۳ ص


کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد ۳۳ ص
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه۲
سیستم حسابداری شرکت برق ۵
واحدهای اجرائی سیستم ثبت اسنادحسابداری درکامپیوتر۵
گردش عملیات سیستم ۱۱
حسابداری درآمد مشترکین ۱۵
سیستم نگهداری حسابهای درآمد مشترکین ۱۶
وظائف حسابدار درآمد مسئول ۱۸
شرح وظائف حسابداری درآمد مشترکین ۲۱
ممیزی صدور اسناد فروش ماهانه ۲۱
بدهکاربستانکارکردن مشترک ۲۲
حق اکشف ۲۳
پرداخت اضافه واریزی جاری ۹۷۶۶۶۲۴
آمارفروش انشعاب ماهیانه ۲۵
سپرده های جاری ۹۶۰۰۲۲۵
صدور سند فروش مکانیزه۲۶
لغو سابقه مشترکین ۲۶
اداره خدمات مشترکین ۲۷
پیشنهادات ۳۰
کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد ۳۳ ص
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: