تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شرکت ايزوگام سامان گستر دليجان 60ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان ۶۰ص


کارآموزی حسابداری شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان ۶۰ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان
بخش اول: تاریخچه شرکت ۴
بخش دوم: سرمایه و سهام شرکت ۴
بخش سوم: موضوع شرکت ۵
بخش چهارم: مرکز اصلی شرکت ۵
بخش پنجم: اجزای شرکت ۵
بخش ششم: اداره امور شرکت ۶
بخش هفتم: سال مالی و صورتحساب شش ماهه ۶
بخش هشتم: وضعیت پرسنل ۷
فصل دوم: چارت سازمانی وشرح وظیفه
بخش اول: نمودار سازمانی شرکت تک تاب ظریف ۸
بخش دوم: شرح وظایف ۹
فصل سوم: حسابداری
بخش اول: حسابدار ۲۳
بخش دوم: تعریف حسابداری ۲۳
بخش سوم: وضعیت مالی ۲۴
بخش چهارم: حساب ۲۵
بخش پنجم: ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری ۲۶
بخش ششم: سند پرداختی ۲۹
بخش هفتم: لیست بیمه ۳۰
بخش هشتم: تنخواه گردان ۳۱
بخش نهم: تراز آزمایشی حساب های دفتر کل ۳۲
بخش دهم: صورت های مالی طبقه بندیشده ۳۳
بخش یازدهم: بستن حساب ها ۴۷
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‌گیری ۵۲
کارآموزی حسابداری شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان ۶۰ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: