تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شركت صنايع قهوه پارت سازان (قهوه مولتي) 45ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شركت صنايع قهوه پارت سازان (قهوه مولتي) 45ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت صنایع قهوه پارت سازان (قهوه مولتی) ۴۵ص


کارآموزی حسابداری شرکت صنایع قهوه پارت سازان (قهوه مولتی) ۴۵ص
قیمت : ۴۵۰۰ تومان

تاریخچه قهوه۱
شرکت صنایع قهوه پارت سازان (قهوه مولتی)۳
تعریف حسابداری ۵
یک نرم افزار حسابداری۵
موسسات بازرگانی۶
موسسات خدماتی۷
موسسات تولیدی ۷
طرز عملکرد اسناد حسابداری فرم های آماده ۷
وارد کردن کد در ثبت فاکتورها ، اسناد ، امور بانکی و چک ، امور صندوق ۱۰
کدبندی کالاها و کدینگ حساب ها ۱۲
شروع برنامه ثبت موجودی اولیه۲۰
بدهی و بستانکاری به اشخاص ۲۱
نحوه ثبت فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری۲۵
شماره سند۲۶
شماره فاکتور ۲۷
قبول نکردن شماره تکراری شماره دستی فاکتور۲۸
خریدار۲۸
وارد کردن کد۲۹
چکهای متفرقه۳۱
ثبت چکهای دریافتی متفرقه۳۲
وحوه سرحساب گذاری چکهای متفرقه در حسابداری شرکت قهوه مولتی۳۶
اعلام وصول چکهای متفرقه سرحساب گذاشته شده در نرم افزار حسابداری
شرکت قهوه مولتی۳۸
اعلام وصول چکهای متفرقه دریافتی۳۸

کارآموزی حسابداری شرکت صنایع قهوه پارت سازان (قهوه مولتی) ۴۵ص
قیمت : ۴۵۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: