تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری شركت سودا شيمي 50 ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شركت سودا شيمي 50 ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت سودا شیمی ۵۰ ص


کارآموزی حسابداری شرکت سودا شیمی ۵۰ ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول:آشنایی کلی با مکان کارآموزی
۱ـ پیشگفتار
۲ـ مقدمه
۳ـ نمودارسازمان
۴ـ تاریخچه شرکت

فصل دوم: اجزای تشکیل دهنده شرکت
الف: قسمت تولید
۱ـ کارخانه
۱ـ۱ خط تولید دستگاه تزریق
۲ـ۱ خط تولید دستگاه اکسترودر
۲ـ انبار
۱ـ۲ انبار مواد اولیه
۲ـ۲ انبار محصولات
۳ـ امور اداری وکار گزینی
ب: قسمت بازرگانی
۱ـ دفتر مرکزی
۱ـ۱ قسمت فروش
۲ـ۱ قسمت تدارکات
۳ـ۱ قسمت امور اداری

فصل سوم : ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته کار آموزی
الف: ساختار امور مالی شرکت:
۱- حسابداری صنعتی
۲- حسابداری مالی
ب:ثبت های حسابداری مربوط به قسمت تولیدی و بازرگانی
ج: صورت های مالی وتجزیه وتحلیل آن ها
۱ـ تراز نامه
۲ـ صورت سود وزیان
۳ـ صورت سرمایه
۴ـ صورت تغییرات در وضعیت مالی
۵ـ توضیحات صورت های مالی

فصل چهارم :آزمون آموخته ها
فرم های کلی صورت های مالی
۱ـ تراز نامه
۲ـ صورت سود وزیان ـ گردش حساب سود وزیان انباشته
۳ـ صورت سود وزیان جامع
۴ـ صورت جریان وجوه نقد
۵ـ یادداشت های توضیحی
۱ـ۵ مبنای تهیه صورت های مالی
۲ـ۵ اهم رویه های حسابداری
۳ـ۵ توضیح اقلام مندرج در صورت
۴ـ۵ سایر اطلاعات
تعاریف :
(تعاریفی از حسابداری)
پیوست ها :
کلیه اسناد حسابداری مذکور مربوط به قسمت تولیدی وبازرگانی

تاریخچه ی شرکت:
شرکت موردنظرسوداشیمی نام داردکه درسال ۱۳۷۵ به ثبت رسیده واساسنامه ی آن شامل انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجازوتهیه وتوزیع وبه عبارت دیگر تولید مواد شیمیایی وپلیمری وبازیافت موادپلیمری می باشد، که کارخانه ی آن در نزدیکی شهریارمی باشدوتعداد۵۰ نفر کارگر وکادراداری درآن مشغول کارند، مساحت این کارخانه حدود۰۰۰/۳ متر مربع می باشد که ازچندین سوله که به عنوان کارخانه وانبارمواداولیه وکالا‌های ساخته شده است.
درداخل یکی ازاین سوله ها ۴ دستگاه ماشین تزریق موادپلا‌ستیک وپلیمری باظرفیت های مختلف قرار داردودرسوله ای دیگر چندین دستگاه اکسترودر قراردارد.

کارآموزی حسابداری شرکت سودا شیمی ۵۰ ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: