تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شركت سنگ سنباده 50ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت سنگ سنباده ۵۰ص


کارآموزی حسابداری شرکت سنگ سنباده ۵۰ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

مدیر کنترل کیفیت
مدیر مالی و اداری
مدیر کارخانه
مدیر بازرگانی
نماینده مدیریت
ب) مسئولیت مدیران :
ـ مدیرعامل
مدیریت کیفیت
مدارک ذیربط :
فهرست مطالب :
ـ کلیات
ـ هدف و دامنه کاربرد :
خط مشی ، نظامنامه کیفیت :‌
۲ـ وضعیت شرکت :
۱ـ هدف و دامنه کاربرد:
۲ـ مسئولیت :
۳ـ تعاریف :
۴ـ روش اجرا :
۵ـ نمودار گردش عملیات :
۶ـ مستند سازی ( سوابق ):
۷ـ پیوست :
۸ ـ مدارک ذیربط
۱ـ هدف و دامنه کاربرد :
۲ـ مسئولیت :
۳ـ تعاریف :
۴ـ روش اجرا :
۵ـ نمودار گردش عملیت :
۶ـ مستند سازی : ( سوابق ):
۷ـ پیوست :
۸ـ مدارک ذیربط
۶ـ مستند سازی ( سوابق):
۷ـ پیوست :‌
۸ـ مدارک ذیربط :
۱ـ هدف و دامنه کاربرد :
۲ـ مسئولیت :
۳ـ تعاریف :
۴ـ روش اجرا :
۵ـ نمودار گردش عملیات :
۱ـ هدف و دامنه کاربرد :
۲ـ مسئولیت :
۳ـ تعاریف:
۴ـ روش اجزا :
۵ـ نمودار گردش عملیات :
۶ـ مستند سازی ( سوابق ):
۷ـ پیوست :
۸ـ مدارک ذیربط :
مقدمه
اهمیت کنترل حقوق و دستمزد
تعاریف و اصطلاحات حقوق و دستمزد
دستمزد
حقوق
مزایا
نظام پرداخت
عوامل تشکیل دهنده حقوق و دستمزد
۱ـ عوامل کار
۲ـ عوامل معنوی با عوامل مشخص
۳ـ پرداخت بر اساس اهمیت و نیاز به کار در جامعه
۴ـ مزایا یا عوامل جانبی
دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد
۱ـ دایره کارگزینی
۲ـ دایره زمان سنجی
۳ـ دایره برنامه ریزی تولید
۴ـ دایره ثبت اوقات کار
۵ـ دایره ی حقوق و دستمزد
۶ـ دایره حسابداری بهای تمام شده
اطلاعات لازم برای محاسبه ی حقوق و دستمزد
حقوق پایه
ساعت کار عادی
شرایط دادن کار اضافی به کارگر
نوبت کاری
نحوه ی ثبت اضافه کاری در دفاتر
نحوه ی ثبت نوبت کاری
پاداش
بابت ثبت ذخیره لازم برای پاداش آخر سال برای ماه…
مرخصی استحقاقی
بابت ایجاد ذخیره ایام مرخصی
بابت انتقال ذخیره ایام مرخصی به حسابهای مربوط
کارآموزی
بابت انتقال هزینه اوقات تلف شده به حسابهای مربوطه
لیست حقوق و دستمزد
کسورات حقوق و دستمزد
۱ـ کسورات قانونی
۲ـ کسورات توافقی
انواع طرحهای تشویقی
منابع :

کارآموزی حسابداری شرکت سنگ سنباده ۵۰ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: