تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری شركت خاك صحرا (سهامي خاص) 95 ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت خاک صحرا (سهامی خاص) ۹۵ ص


کارآموزی حسابداری شرکت خاک صحرا (سهامی خاص) ۹۵ ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول مدیریت و وظایف آن
مقدمه
نظام
هدف های هر نظام مالی
هدف ها و ویژگی های نظام های مالی طراحی شده
مراحل انجام کار
۲( شناخت
۳( تهیه و طراحی نظام های مالی
۴) اجرای نظام های مالی
روش های اجرای نظام های مالی
۱/ روش مرحله ای
۲/ روش موازی ( همزمان )
۳/ روش جایگزینی کلی نظام جدید
بخش دوم طرح حسابداری مالی
اصول، مفاهیم و مفروضات اساسی حسابداری
یادداشت ( ۱ )
یادداشت (۲ )
مختصری درباره شرکت خاک صحرا (سهامی خاص )
ساختار حسابها
طرح دریافت و پرداخت
مقدمه
اصول ناظر برطرح
سازمان
دریافت
پرداخت های بانکی
پرداخت های نقدی
پرداخت حقوق و مزایا
دستور العمل تنظیم و ثبت
آیین نامه تنخواه گردان
مقدمه
هدف
روش ایجاد تنخواه گردان
روش پرداخت تنخواه
تجدید تنخواه گردان
اصول و ضوابط ناظر بر سیستم تنخواه گردان
برگه پرداخت تنخواه گردان
بخش سوم طرح سیستم حقوق و دستمزد
مقدمه
۲-مبانی عمومی محاسبات
۳-طبقه بندی اطلاعات لیست حقوق و دستمزد
۴- پرداخت ها
۶-سایر اطلاعات (در سیستم مکانیزه)
محاسبات مبالغ سهم کارفرما
طرح مجوزهای مالی
مقدمه
اهداف
مراحل و مراجع اعمال مجوزهای مالی
نحوه تدوین مجوزهای مالی
مسئول تدوین مجوزهای مالی
کارآموزی حسابداری شرکت خاک صحرا (سهامی خاص) ۹۵ ص
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: