تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی 40ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی 40ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی ۴۰ص


کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی ۴۰ص
قیمت : ۴۰۰۰ تومان

پیشگفتار
مقدمه:
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول
مشخصات کلی با مکانکارآموزی
فصل دوم
از جمله وظایف انجام شده در سازمان بهزیستی به شرح زیر می باشد.
فصل سوم
بخش اول : تاریخچه سازمان بهزیستی کشور
لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور
بخش دوم : معاونت‌های تخصصی و خدمات های سازمان بهزیستی
معاونت‌های تخصصی سازمان بهزیستی شیراز
معاونت امور فرهنگی و پیشگیری از معلولیت‌ها
استراتژی‌ها
راهکارها
۱ ـ پیشگیری از معلولیت‌ها
۲ ـ پیشگیری و امور اعتیاد
۳ ـ مشاوره
۴ ـ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
معاونت امور اجتماعی (حمایت خانواده)
شرح فعالیت‌ها و خدمات معاونت امور اجتماعی
معاونت امور توانبخشی
مهمترین فعالیت‌ها و خدماتی که در این برنامه انجام می‌گیرد به قرار زیر می‌باشد :
۱-خدمات توانبخشی اجتماعی
۲- خدمات توانبخشی حرفه ای
۳-خدمات توانپزشکی
بررسی نیازهای تجهیزاتی و وسایل کمک توانبخشی
۴- خدمات تربیت بدنی معلولین
۵- توانبخشی مبتنی بر جامعه
مهمترین اقدامات در توانبخشی مبتنی بر جامعه عبارتند از :
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محورهای اصلی فعالیت‌های دانشگاه
عناوین رشته های موجود دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی
بخش سوم : حسابداری مالی و دفترداری سازمان بهزیستی
۱٫قسمت حقوق و دستمزد
۲-قسمت اموال د: واحد بودجه :
انواع تنخواه ها
۱-تنخواه خرید
۲-تنخواه صندوق
۳-تنخواه مدیر شیفت
۴-تنخواه خرید رستوران انواع پراخت ها:
نحوه رسیدگی و کنترل تنخواه مدیر شیفت
طریقه ثبت در سند حسابداری
سند زدن :
•تنظیم اسناد هزینه
نحوه تنظیم اسناد و هزینه به شرح بندهای زیر می باشد :
•نحوه کار قسمت رسیدگی اسناد
•ثبت و صدرو سند حسابداری نحوه چک کشیدن :
اسکن کردن :
مدرک کردن :
انجام هزینه در سازمان بهزیستی
کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی ۴۰ص
قیمت : ۴۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: