تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات 50ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات 50ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات ۵۰ص


کارآموزی حسابداری سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات ۵۰ص
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان

فصل ۱
معرفی سازمان امور مالیاتی
تاریخچه
۱ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی
۲ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
۳ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .
تشکیل سازمان امورمالیاتی
نظام جامع مالیاتی
الف ـ استقرار کامل ساختار جدید سازمانی
ب ـ سرمایه گذاری در امرآموزش وتوسعه منابع انسانی
ج ـ توسعه نظامها
د ـ فرآیندهای عملیاتی
ح ـ خدمات مودیان مالیاتی
پاسخگویی به سئوالات مودیان به طرق مختلف کتبی ، تلفنی وحضوری
ارائه خدمات مشاوره ای
سمینارهای آموزشی مودیان
خدمات اطلاعات
دعوت برای پرداخت به موقع مالیات
دعوت برای ارائه اظهارنامه
خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مدیریتی
شرح وظایف سازمان
فصل ۲:
انواع مالیات
۲-۱) مالیات بر اشخاص حقوقی
ماده ۱۰۵ قانوان مالیات های مستقیم
ماده ۱۰۷ قانوان مالیات های مستقیم
ماده ۱۱۵ قانوان مالیات های مستقیم
” تکالیف اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی بلافاصله پس از ثبت مکلفند اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند :
دفاتر روزنامه و کل را تهیه و جهت ثبت و پلمپ آن ها به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ثبت و پلمپ نمایند ( در سال اول حداکثر ۳۰ روز پس از ثبت شرکت دفاتر قانونی ثبت و پلمپ شود و درسنوات آتی باید قبل از شروع سال مالی . )
پرداخت کننده حقوق، باید لیست های مربوط را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از پرداخت یا تخصیص به اداره امور مالیاتی محل ارائه و رسید دریافت نماید .
معافیت مالیاتی
ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم
۲-۲) مالیات بر درآمد مشاغل
۲-۲-۱) رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات
۲-۲-۲) تکلیف مودیان
۲-۲-۳) معافیت های مالیاتی
۲-۲-۴) هزینه های قابل قبول
۲-۲-۵) مراجع حل اختلاف
۲-۲-۶) تشویقات
۲-۲-۷) جرائم
۲-۳) مالیات بر املاک
۲-۳-۱) مالیات اجاره
۲-۳-۲) مالیات بر نقل و انتقال املاک و سرقفلی
۲-۳-۳) مالیات نقل و انتقال
۲-۳-۳-۱) تکالیف مودیان
۲-۳-۴) مالیات بر در آمد املاک ( مالیات درآمد های متفرقه )
۲-۴) مالیات بر ارث
۲-۴-۱) وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم
۲-۴-۲) اموال مشمول مالیات بر ارث
۲-۴-۳) نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث
۲-۴-۴) اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است.
۲-۴-۵) وظیفه وراث
۲-۴-۷) گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث
ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم
۲-۴-۷) روش محاسبات مالیات بر ارث
-۴-۸) گواهینامه واریز مالیات بر ارث
۲-۴-۹) مراجع حل اختلاف
ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم
۲-۵) مالیات بر حقوق
۲-۶) مالیات تکلیفی
فصل ۳:
نگهداری دفاتر
۳-۱) مشخصات دفاتر قانونی
۳-۲) سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب
۳-۳) نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی
۳-۴) چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی
۳-۵) موارد رد دفاتر
فصل ۴:
۴-۱) اظهار نامه مستغلات
۴-۲) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی
پیشنهادات
منابع

کارآموزی حسابداری سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات ۵۰ص
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: