تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت کاریان 42ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت کاریان 42ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت کاریان ۴۲ص


کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت کاریان ۴۲ص
قیمت : ۴۰۰۰ تومان

تاریخچه شرکت
حسابداری شرکت
مشخص نمودن انواع سیستم مالی و شرح مختصری از آن سیستم ها
سیستم حقوق و دستمزد
سیستم پیمانکاری
سیستم حقوق و دستمزد
رابطه کارمند – کارفرما
انواع مزایای کارکنان
در آمد کارکنان
تعیین سهم کارمند از سود واحد تجاری
محاسبه پاداش بر مبنای سود ویژه از کسر پاداش و پس از کسر مالیات
کسور حقوق و مزایا
حق بیمه
مالیات
سایر کسورات
محاسبه مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
اجزای سیستم حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد
حقوق مزایا
صورت حساب حقوق
کارت مشخصات حقوق کارکنان
کارت مجموع در آمد
کارت مجموع در آمد کارکنان در سال
ویژگی های اطلاعات وارده به سیستم
نمودار سیستم حقوق و دستمزد
کنترل های داخلی سیستم حقوق و دستمزد
صدور چک عهده حساب بانکی واحد
پرداخت نقدی
واریز حقوق به حساب های بانکی کارکنان
روش های ثبت در حسا بها
حق بیمه سهم کارفرما
بازنشستگی و پس انداز کارکنان
بررسی کنترل های داخلی حسابداری ( حسابرسی )
یادداشت
آزمون های رعایت
نقاط قوت
نقاط ضعف
کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد شرکت کاریان ۴۲ص
قیمت : ۴۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: