تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری بیمه 51ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری بیمه 51ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری بیمه ۵۱ص


کارآموزی حسابداری بیمه ۵۱ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی ۸
آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی ۹
اداره کل تامین اجتماعی استان۱۲
تعهدات وحمایتهای شعبه۱۳
تعهدات کوتاه مدت ۱۳
تعهدات بلند مدت ۱۴
چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد۱۵
رئیس شعبه۱۶
معاونت۱۶
واحد درآمد ۱۶
مشاوره ۱۷
واحد امور بیمه شدگان ۱۷
واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۷
واحد بازرسی ۱۷
واحد اجرائیات ۱۷
واحد حسابداری ۱۷
واحد امور اداری وخدمات۱۸
فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی ۱۹
بانک تعهدات قانونی ۲۰
بانک درآمد ۲۱
بانک کارگشایی ۲۲
حقوق ودستمزد۲۳
محاسبه حقوق ومزایای کارکنان۲۴
محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان۲۵
کمک هزینه مسکن کارکنان۲۵
بهره وری۲۶
کارانه ۳۰
کارانه موقت ۳۴
نیم عشر اجرایی ۳۶
کلیاتی از مزایا ۳۹
حق التضمین ۳۹
هزینه اولاد ۴۰
کمک هزینه عائله مند ۴۰
اضافه کار ۴۰
فوق العاده ایام تعطیل ۴۰
حکم کارگزینی ۴۱
کسورات حقوق ومزایا۴۲
مالیات۴۲
بیمه ۴۲
جریمه غیبت ۴۲
ثبت اسناد ۴۵
فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج۴۶
چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری۴۷
نرخ حق بیمه ۵۰
ملاک محاسبه حق بیمه ۵۰
محاسبه حق بیمه بیمه شدگان ۵۱
تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ۵۱
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران ۵۲
ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی۵۵

کارآموزی حسابداری بیمه ۵۱ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: