تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری بخش اداری و مالي مخابرات دکتر حسابی | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری بخش اداری و مالي مخابرات دکتر حسابی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری بخش اداری و مالی مخابرات دکتر حسابی


کارآموزی حسابداری بخش اداری و مالی مخابرات دکتر حسابی ۱۰۵ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”444″]
فصل اول
اداره مالی اداری
امور متقاضیان و امور مشترکین
واحد آبونمان
فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان
فصل دوم
تشکیلات و روابط سازمانی
چارت سازمانی
فصل سوم
معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – مخابرات دکتر حسابی
برنامه ریزی
قوانین عمومی‌مدیریت
مسائل پرسنلی
شماره گذاری و اجرای پروژه
خرید و تدارکات
سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت

فصل چهارم
اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری
شبکه کابل و هوایی
بخش اطلاعات ۱۱۸
واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی
واحد واگذاری خطوط شهری
بررسی امکانات فنی
تعیین بوخت و مشخصات فنی یک خط تلفن
تغییر مکانهای تلفن‌های مشترکین
تغییر نام و مکان تلفن
لیست بندی کافوها
نگهداری نقشه‌های فنی وثبت کلیه اطلاعات
تعیین دفتر ودیعه
دفتر حق تقدیم
فصل پنجم
اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور
واحد تلفن راه دور و بین‌المللی
ارتباط نقدی
ارتباط نسیه
ارتباط وارده
واحد تلفن بین‌الملل
اطاق دستگاه کاریر

فصل ششم
واحد اداری:
واحد آبونمان:
شرح وظایف کارشناس امور مشترکین:
واحد دبیرخانه:
واحد اطلاعات ۱۱۸:
واحد حسابداری:
واحد درآمد:
ثبت اولیه درآمد:
واحد سرمایه گذاری:
واحد هزینه:
واحد حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد در اداره کل مخابرات:
نحوه اضافه کار:
تنخواه گردان
عملکرد حساب تنخواه گردان در قسمتهای مربوطه
کنترل امور مالی
تصفیه حساب
نگهداری حساب
مؤخره و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

کارآموزی حسابداری بخش اداری و مالی مخابرات دکتر حسابی ۱۰۵ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”444″]

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: