تصویر ثابت

کارآموزی حسابداری ایران خودرو | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآموزی حسابداری ایران خودرو - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری ایران خودرو


کارآموزی حسابداری ایران خودرو ۳۸ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”441″]

فهرست مطالب
ایران خودرو در یک نگاه ۱
تاریخچه تأسیس ایران خودرو ۱
فعالیت های شرکت ۲
ایران خودرو و سازندگی ۳
شرکت خودروسازان ۵
سیستم مالی شرکت ایران خودرو ۹
اداره رسیدگی اسناد ۱۰
اداره حقوق و مزایا ۱۱
اداره حسابداری خریدهای خارجی ۱۱
اداره حسابداری اموال ۱۱
اداره دفتر داری و صدور اسناد ۱۲
اداره خزانه داری کل ۱۵
حسن انجام کار ۱۶
اوراق بهادار جاری ۱۷
اداره پرداخت ۱۸
بودجه سفارش کار ۱۹
اداره کل فروش ۲۱
اداره کل حسادباری عمومی ۲۱
قراردادهای ایران خودرو ۲۴
اداره اموال و پروژه ها ۲۵
نحوه ثبت حسابداری اموال ۲۷
نوشتن معین و تفصیل ۲۹
پیمانکاری پروژه های ایران خودرو ۳۳
نتیجه گیری از مدت فعالیت در ایران خودرو ۳۴
تعهد نامه ۳۶
موضوع قرارداد ۳۸
کارآموزی حسابداری ایران خودرو ۳۸ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”441″]

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: