تصویر ثابت

کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی 51ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی 51ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی ۵۱ص


کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی ۵۱ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

خلاصه طرح
در این پروژه به بررسی پرورش ماهی و آبزیان دریایی از دیدگاه کارآفرینی پرداخته شده است ، هدف از این پروژه بررسی توجیه اقتصادی طرح مذکور میباشد ، برای رسیدن به هدف مورد نظر با بهره گیری از روش های آماری و اقتصادی و برآورد مالی طرح مورد بررسی قرار گرفته است ، این پروژه مشتمل بر پنج فصل میباشد ، فصل اول معرفی طرح است ، نام طرح ، ظرفیت تولید ، محصولات تولیدی و … فصل دوم به بررسی نیروی انسانی مورد نیاز پرداخته است ، فصل سوم شامل هزینه های مورد نیاز طرح میباشد ، فصل چهارم شرح فرآیند تولید محصول میباشد ، در این فصل به بررسی اطلاعات فنی مورد نیاز پرداخته شده است ، فصل پنجم چکیده مطالعات فنی و اقتصادی طرح میباشد .

واژگان کلیدی :
کارآفرینی ، طرح توجیهی ، پرورش ماهی ، پرورش آبزیان دریایی
عناوین موجود در پروژه
فصل اول – معرفی طرح
معرفی طرح
۱-۲-مشخصات محصول
۳ – ۱ – ۲ – معرفی روشهای تولید

فصل دوم – ظرفیت ها

۲-۲-تعیین ظرفیت تولید
۲-۵-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم – نیروی انسانی

معرفی نیروی انسانی
۱-۳-برآورد پرسنل تولیدی
۲-۳-پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم – معرفی هزینه ها

۱ – ۳ تعریف هزینه های سالیانه
۲ – ۳ برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم– شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز

تاریخچه پرورش ماهی و آبزیان دریایی
۱ – ۴ مراحل انجام کار
۲ – ۴ مراحل انجام کار
۱ – ۲ -۴ احداث استخر
آب استخر
تغذیه ماهی (کود)
نحوه قرار دادن بچه ماهی در استخر
نکات لازم برای مراقبت از استخر
نحوه صید
مجوز های پرورش ماهی
شرکت در کلاسهای پرورش ماهی
سئوالا ت متداول
رشد ماهیها
جریان آب
اندازه بدن
سایر عوامل
آب
کارگاههای پرورش ماهی
ضد عفونی استخر
تخم­ریزی
مراحل لاروی
کنترل بیماری
مروری برآخرین وضعیت تولید جهانی آبزیان
میزان تولید و ارزش هریک از آبزیان پرورشی گروه بندی شده طی سال ۲۰۰۴
سهم ،میزان و ارزش هر یک از گروههای آبزیان
ارزش هریک از گونه های آبزیان در غذاهای دریایی
گونه های عمده پرورشی
گروه بندی آبزیان پرورشی به ترتیب میزان تولیدجهانی
میزان تولیدات گونه های مختلف آبزیان
نقش اطلاع رسانی در توسعه صادرات فرآورده های شیلاتی
بروشورهای تبلیغاتی و مجله های خبری
تابلوها و پوسترهای تبلیغاتی
روشهای الکترونیکی اطلاع رسانی
نرم افزارها

فصل ششم– چکیده مطالعات فنی و نتیجه گیری

چکیده مطالعات فنی ، مالی و اقتصادی
جدول (۱-۱) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآ خذ
کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی ۵۱ص
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: