خانه / پایگاه داده Access / پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه کارگزینی

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه کارگزینی

پروژه پایگاه داده اکسس  Access برنامه کارگزینی

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان


پروژه پایگاه داده Microsoft Office Access  برنامه کارگزینی دارای table و query و  form و report  می باشد.


تعدادجدول:۱۷
تعداد کوئری:۱
تعدادفرم:۱۱
تعداد گزارش:۹

امکانات برنامه:
فرم ورود اطلاعات

فرم ورود مشاهده گزارشات

 

چکیده۴

مقدمه۵

فصل اول:مقدمه و شرح پروژه۷

شرح نرم افزار ورود و خروج و پرونده های پرسنلی۸

فصل دوم:ضوابط و ویژگیهای سیستم پرسنلی۱۳

-اطلاعات پایه۱۴

-عملیات مربوط به احکام کارگزینی و ابلاغیه:۱۴

-عملیات ثبت و نگهداری مشخصات کارکنان و مدیران:۱۵

-فعالیت‌های مربوط به حقوق و دستمزد:۱۶

-فعالیت‌های مربوط به حضور و غیاب:۱۸

-فعالیت‌های مربوط به آموزش:۱۸

-گزارشها :۱۸

-ارتباط سیستم پرسنلی با سایر سیستم‌ها:۱۹

-امنیت و حدود دسترسی:۱۹

شرح وظایف واحدهای زیرمجموعه مدیریت امور اداری۲۰

نحوه ی استخدام۲۲

درخواست حقوقی:۲۸

فصل چهارم:تعریف وظایف امور اداری۳۴

وظایف امور اداری۳۵

فصل پنجم:طراحی جداول مربوط به پایگاه داده۳۶

فصل ششم:نمودارهای جریان داده ها در نرم افزار پرسنلی۴۱

فصل هفتم:بررسی کدها (Source Codes)50

فصل هشتم:چند نمونه از گزارشات گرفته شده از نرم افزار۶۳

-سایر پیش بینیهای انجام شده برای نرم افزار پرسنلی۷۲

 

 

 

چکیده

این سیستم، عملیات مربوط به ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنلی و ارزیابی کارایی پرسنل را در بر می‌گیرد. گزارشات مناسبی از پرسنل قابل ارزیابی، ارزیابی کارایی پرسنل به منظور کنترل، تصمیم‌گیری و آمارگیری از جنبه‌های مختلف کارایی پرسنل در سیستم لحاظ گردیده است.

برای ساخت این نرم افزار از محیط برنامه نویسی VISUAL BASIC APPLICATION استفاده گردیده است. با توجه به نیازهای نرم افزار برای ذخیره سازی اطلاعات از و پس از بررسی منابع و Data Base ها تصمیم به استفاده از پایگاه داده های ACCESS گرفته شد.البته پایگاه داده اکسس دارای قدرت پایگاه داده ای مانند SQL نیست. ولی جوابگوی نیازهای این سیستم می باشد. لذا برای ذخیره سازی Data از Access Data Base به صورت استاندارد و از Version 2003 استفاده گردیده است.

از قابلیتهای دیگر این نرم افزار استفاده از زبان فارسی بدون استفاده از کدهای ASCII می باشد. در این نرم افزار سعی شده که Data Base به گونه ای طراحی شود که در صورت گسترش آن و به کار بردن زبان دیگری به غیر از Visual Basic هیچ گونه مشکلی به وجود نیاید. فقط کافیست که نرم افزار برنامه نویسی جدید قایلیت اتصال به پایگاه داده Access را داشته باشد. زیرا تمام فیلترها و محدودیتها در خود Data Base تعریف و گنجانده شده و هیچ ارتباطی به زبان برنامه نویسی ندارد. بنابراین در صورت به کار بردن زبان برنامه نویسی دیگر هیچ گونه مشکلی به وجود نخواهد آمد.

 

 

 

 

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Identity_index: در این جدول اطلاعات شناسنامه ای ذخیره می شود و کلید اصلی این جدول فیلد PerCode می باشد.

IndexedCaptionField SizeData TypeField NameRow
NoردیفLong IntegerNumberRow۱
Yes (No Duplicates)کد پرسنلی۸TextPerCode۲
Noکد ملی۱۲TextMelliCode۳
Noشماره شناسنامهLong IntegerNumberIdentityNumber۴
Noنام۳۰TextName۵
Noنام خانوادگی۵۰TextSname۶
Noنام پدر۵۰TextFatherName۷
Noتاریخ تولدLong IntegerNumberBirthDate۸
Noمحل تولد۵۰TextBirthPlace۹
Noصادره از۵۰TextExported۱۰

 

 

 

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Addresses:در این جدول اطلاعات تماس شامل آدرس ، تلفن ، فکس و . . . نگهداری می شود. کلیدهای این جدول عبارتند از PerCode و City و PostalCode.

IndexedCaptionField SizeData TypeField NameRow
Yes (Duplicates OK)کد پرسنلی۸TextPerCode۱
Noاستان۵۰TextCity۲
Noصندوق پستی۲۰TextPOBox۳
Yes (Duplicates OK)کد پستی۲۰TextPostalCode۴
Noشهرستان۵۰TextCountry/Region۵
Noتلفن منزل۳۰TextHomePhone۶
Noتلفن محل کار۳۰TextWorkPhone۷
Noتلفن همراه۳۰TextMobilePhone۸
Noفکس۳۰TextFaxNumber۹
Noنام مستعار۳۰TextNickname۱۰
Not ReqعکسNot ReqOLE ObjectPhotograph۱۱
Noآدرس ایمیل۵۰TextEmailAddress۱۲
Noآدرس۲۵۵TextAddress۱۳
Noملاحظات۶۵,۵۳۵ charactersMemoNotes۱۴

 

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Employment: در این جدول اطلاعات مربوط به تاریخ عقد قرارداد و مدارک تحصیلی و . . . نگهداری می شود. کلیدهای این جدول عبارتند از PerCode و Unit# و AcademicPaper و AcademicPaperTitle می باشند.

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه کارگزینی

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان


پروژه پایگاه داده Microsoft Office Access برنامه کارگزینی دارای table و query و form و report می باشد.


تعدادجدول:۱۷
تعداد کوئری:۱
تعدادفرم:۱۱
تعداد گزارش:۹

امکانات برنامه:
فرم ورود اطلاعات

فرم ورود مشاهده گزارشات