خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم POS 60ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم POS 60ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم POS 60ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۲٫۰۰۰ تومان


چکیده    ۶
مقدمه   ۷
چگونگی استفاده از پایانه فروش     ۷
مزایای استفاده از پایانه فروش‌برای فروشندگان           ۷
انواع دستگاه‌های کارتخوان ‌مورد استفاده     ۷
نحوه کار کردن با دستگاه  P.O.S    ۸
نحوه صحیح کشیدن کارت های مغناطیسی در شکاف دستگاه P.O.S   ۸
ملحقات همراه دستگاه P.O.S       ۸
۱٫ اتصال به برق   ۹
۲٫ اتصال به تلفن  ۹
۳٫ اتصال به شبکه            ۱۰
۴٫ نصب رول کاغذ پرینتر     ۱۰
فصل اول:  نمودار Use Case سیستم POS 11
بررسی Functionality های مورد نیاز در دستگاه POS           ۱۲
نمودار Use Case اصلی سیستم POS       ۱۳
نمودار تفکیک شده ورود و خروج       ۱۴
سناریوی مربوط به Login  ۱۵
سناریوی مربوط به Logout            ۱۶
نمودار تفکیک شده ایجاد و حذف فضای کاربری مشتری            ۱۷
سناریوی مربوط به Create Customer Session        ۱۸
سناریوی مربوط به Clear Session Of Customer     ۱۹
نمودار تفکیک شده اعتبار سنجی کارت و چاپ نتیجه تراکنش    ۲۰
سناریوی مربوط به Card Validation           ۲۱
سناریوی مربوط به Print Transaction State            ۲۲
نمودار تفکیک شده ارتباط بان و دستگاه POS            ۲۳
سناریوی مربوط به Check Account           ۲۴
سناریوی مربوط به Get Transaction           ۲۵
نمودار تفکیک شده درخواست POS و نصب آن           ۲۶
سناریوی مربوط به درخواست نصب POS     ۲۷
سناریوی مربوط به  نصب POS توسط نصاب ۲۸
فصل دوم:  نمودار Class سیستم POS       ۲۹
نمودار Class کلی سیستم POS   ۳۰
کارت CRC مربوط به کلاس POS   ۳۱
کارت CRC مربوط به کلاس بانک     ۳۲
کارت CRC مربوط به کلاس ثبت سوابق       ۳۳
کارت CRC مربوط به کلاس ایجاد فضای کاربری          ۳۴
فصل سوم:  نمودارهای Sequence سیستم POS    ۳۵
نمودار Sequence اعتبار سنجی کارت         ۳۶
نمودار Sequence بررسی موجودی حساب   ۳۷
نمودار Sequence ایجاد فضای کاربری           ۳۸
نمودار Sequence انجام تراکنش     ۳۹
نمودار Sequence چاپ نتیجه تراکنش          ۴۰
نمودار Sequence درخواست نصب POS      ۴۱
نمودار Sequence نصب POS توسط گروه نصاب         ۴۲
فصل چهارم:  نمودارهای Collaboration سیستم POS         ۴۳
نمودار Collaboration اعتبار سنجی کارت    ۴۴
نمودار Collaboration بررسی موجودی حساب         ۴۵
نمودار Collaboration ایجاد فضای کاربری     ۴۶
نمودار Collaboration انجام تراکنش            ۴۷
نمودار Collaboration چاپ            ۴۸
نمودار Collaboration درخواست نصب POS            ۴۹
نمودار Collaboration نصب POS توسط گروه نصب    ۵۰
فصل پنجم:  نمودارهای Activity سیستم POS        ۵۱
نمودار Activity ورود دستگاه POS به درگاه بانکی     ۵۲
نمودار Activity حذف فضای کاربری  ۵۳
نمودار Activity بررسی حساب      ۵۴
نمودار Activity اعتبار سنجی کارت مشتری ۵۵
نمودار Activity چاپ وضعیت تراکنش           ۵۶
نمودار Activity درخواست نصب POS         ۵۷
فصل ششم:  نمودار  Domain سیستم POS          ۵۸
نمودار Domain سیستم POS      ۵۹
فصل هفتم:  نمودار حالت سیستم POS     ۶۰
نمودار حالت کلی سیستم POS    ۶۱

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۲٫۰۰۰ تومان