خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۱۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۱۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۱۸۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۲۵٫۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”1″]

چکیده    ۸
نرم افزار مکانیزه هتل        ۸
مخاطبین نرم افزار هتل      ۸
مقدمه   ۹
فصل اول: مراحل انجام پروژه           ۱۰
مراحل انجام پروژه هتل      ۱۱
مشخصات فنی نرم افزار هتل         ۱۱
نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)   ۱۱
نیازمندیهای نرم افزاری      ۱۱
۱-۳-۱- نیازمندیهای سخت افزاری    ۱۲
فصل دوم: فعالیتهای پروژه  ۱۳
۲-۱- فعالیتهای اصلی پروژه            ۱۴
۲-۱- نمودار مربوط به فعالیتهای اصلی پروژه   ۱۴
۲-۲- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت شناخت سیستم  ۱۵
۲-۳- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت تهیه تحویل مستندات اولیه به واحد تحلیل      ۱۵
۲-۴- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت رسم نمودارهای پروژه        ۱۶
۲-۵- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت ایجاد پایگاه داده    ۲۱
۲-۶- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت پیاده سازی نرم افزار          ۲۲
۲-۷- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازی  Server 22
۲-۸- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازی شبکه    ۲۳
۲-۹- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت نصب و تحویل پروژه            ۲۴
نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار هتل         ۲۵
اطلاعات پایه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل     ۲۵
عملیات مربوط به جستجو ، نگهداری سوابق اتاقها     ۲۵
گزارش‌ها            ۲۶
امنیت و حدود دسترسی   ۲۷
بازسازی اطلاعات ۲۷
فصل سوم: برآورد هزینه و زمانبندی ۲۸
۳-۱- مراکز هزینه های پروژه            ۲۹
۳-۱-۱- هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری     ۲۹
۳-۱-۲- هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری         ۳۰
۳-۲- هزینه مربوط به نیروی انسانی ۳۱
۳-۳- شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح          ۳۲
۳-۴- نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه     ۳۳
فصل چهارم: مدیریت ریسکها          ۳۴
۴-۱- منشاء ریسکهای پروژه           ۳۵
۴-۳- جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل)  ۳۶
۴-۴- نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل) ۳۸
۴-۵- جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها           ۳۹
۴-۶- جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)           ۴۲
۴-۷- نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)          ۴۳
فصل پنجم: نمودارهای UML         ۴۴
شناسایی Actor ها        ۴۵
۱- Actor  مشتری:          ۴۶
۲- Actorاپراتور پذیرش مشتری      ۴۶
۳- Actorاپراتور رستوران   ۴۶
۴- Actorاپراتور سیستم انبار         ۴۶
۵- Actorاپراتور سیستم خرید        ۴۷
۶- Actorاپراتور سیستم حسابداری            ۴۷
۷-مدیر ارشد هتل ۴۷
شناسایی Use Case      ۴۸
شناسایی Use Case های زیر سیستم پذیرش هتل  ۴۹
سناریوی  Use Case ثبت اتاق       ۵۰
نمودار توالی ثبت اتاق       ۵۱
نمودار همکاری ثبت اتاق   ۵۲
نمودار فعالیت ثبت اتاق     ۵۳
سناریوی  Use Case ثبت نوع اتاق ۵۴
نمودار توالی ثبت نوع اتاق ۵۵
نمودار همکاری ثبت نوع اتاق          ۵۶
نمودار فعالیت ثبت نوع اتاق            ۵۷
سناریوی  Use Case درخواست رزرو           ۵۸
نمودار توالی درخواست رزرو           ۵۹
نمودار همکاری درخواست رزرو        ۶۰
نمودار فعالیت درخواست رزرو          ۶۱
سناریوی  Use Case دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد مشتری    ۶۲
نمودار توالی دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد    ۶۳
نمودار همکاری دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد            ۶۴
نمودار فعالیت دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد  ۶۵
سناریوی  Use Case بررسی اتاق ها جهت رزرو        ۶۶
نمودار توالی بررسی اتاقها جهت رزرو           ۶۷
نمودار همکاری بررسی اتاقها جهت رزرو       ۶۸
نمودار فعالیت بررسی اتاقها جهت رزرو         ۶۹
سناریوی  Use Case رزرو اتاق       ۷۰
نمودار توالی رزرو اتاق       ۷۱
نمودار همکاری رزرو اتاق    ۷۲
نمودار فعالیت رزرو اتاق      ۷۳
سناریوی  Use Case درخواست تحویل اتاق به مشتری          ۷۴
نمودار توالی درخواست تحویل اتاق  ۷۵
نمودار همکاری درخواست تحویل اتاق          ۷۶
نمودار فعالیت درخواست تحویل اتاق            ۷۷
سناریوی  Use Case درخواست صورتحساب            ۷۸
نمودار توالی درخواست صورتحساب            ۸۰
نمودار همکاری درخواست صورتحساب         ۸۱
نمودار فعالیت درخواست صورتحساب           ۸۲
سناریوی Use Case پرداخت وجه   ۸۳
نمودار توالی پرداخت وجه   ۸۴
نمودار همکاری پرداخت وجه           ۸۵
نمودار فعالیت پرداخت وجه ۸۶
سناریوی Use Case بررسی تایید پرداخت وجه         ۸۷
نمودار توالی بررسی تایید پرداخت وجه         ۸۸
نمودار همکاری بررسی تایید پرداخت وجه     ۸۹
نمودار فعالیت تایید پرداخت وجه      ۹۰
سناریوی Use Case تسویه حساب با مشتری          ۹۱
نمودار توالی تسویه حساب با مشتری         ۹۲
نمودار همکاری تسویه حساب با مشتری     ۹۳
نمودار فعالیت تسویه حساب با مشتری       ۹۴
شناسایی Use Case های زیر سیستم رستوران هتل           ۹۵
سناریوی Use Case  بروز رسانی لیست موجودی غذا           ۹۶
نمودار توالی بروز رسانی لیست موجودی غذا            ۹۷
نمودار همکاری بروز رسانی لیست غذا        ۹۸
نمودار فعالیت بروز رسانی لیست موجودی غذا          ۹۹
سناریوی Use Case  مشاهده لیست موجودی غذا   ۱۰۰
نمودار توالی مشاهده لیست موجودی غذا   ۱۰۱
نمودار همکاری مشاهده لیست موجودی غذا            ۱۰۲
نمودار فعالیت مشاهده لیست موجودی غذا  ۱۰۳
سناریوی Use Case  سفارش غذا  ۱۰۴
نمودار توالی سفارش غذا  ۱۰۵
نمودار همکاری سفارش غذا          ۱۰۶
نمودار فعالیت سفارش غذا            ۱۰۷
سناریوی Use Case  تحویل غذا     ۱۰۸
نمودار توالی تحویل غذا     ۱۰۹
نمودار همکاری تحویل غذا  ۱۱۰
نمودار فعالیت تحویل غذا    ۱۱۱
سناریوی Use Case  دریافت صورتحساب     ۱۱۲
نمودار توالی دریافت صورتحساب     ۱۱۳
نمودار همکاری دریافت صورتحساب ۱۱۴
سناریوی Use Case تسویه حساب            ۱۱۵
نمودار توالی تسویه حساب           ۱۱۶
نمودار همکاری تسویه حساب        ۱۱۷
سناریوی Use Case ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری         ۱۱۸
نمودار توالی ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری        ۱۱۹
نمودار همکاری ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری    ۱۲۰
شناسایی Use Case های زیر سیستم انبار هتل     ۱۲۱
سناریوی Use Case درخواست کالا از انبار   ۱۲۲
نمودار توالی درخواست کالا از انبار  ۱۲۳
نمودار همکاری درخواست کالا از انبار           ۱۲۴
سناریوی Use Case بررسی موجودی         ۱۲۵
نمودار توالی بررسی موجودی        ۱۲۶
نمودار همکاری بررسی موجودی     ۱۲۷
سناریوی Use Case تحویل کالا به درخواست کننده   ۱۲۸
نمودار توالی تحویل کالا به درخواست کننده   ۱۲۹
نمودار همکاری تحویل کالا به درخواست کننده           ۱۳۰
سناریوی Use Case ایجاد سفارش خرید     ۱۳۱
نمودار توالی ایجاد سفارش خرید     ۱۳۲
نمودار همکاری ایجاد سفارش خرید ۱۳۳
سناریوی Use Case ثبت رسید کالا به انبار  ۱۳۴
نمودار توالی ثبت رسید کالا به انبار ۱۳۵
نمودار همکاری ثبت رسید کالا به انبار          ۱۳۶
سناریوی Use Case تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده    ۱۳۷
نمودار توالی تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده   ۱۳۸
نمودار همکاری تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده            ۱۳۹
شناسایی Use Case های زیر سیستم خرید هتل    ۱۴۰
سناریوی  Use Caseثبت سفارش خرید       ۱۴۱
نمودار توالی ثبت سفارش خرید      ۱۴۲
نمودار همکاری ثبت سفارش خرید  ۱۴۳
سناریوی  Use Caseدریافت تایید سفارش   ۱۴۴
نمودار توالی دریافت تایید سفارش  ۱۴۵
نمودار همکاری دریافت تایید سفارش           ۱۴۶
سناریوی  Use Case استعلام از فروشندگان ۱۴۷
نمودار توالی استعلام از فروشندگان ۱۴۸
نمودار همکاری استعلام از فروشندگان         ۱۴۹
سناریوی  Use Case خرید کالا       ۱۵۰
نمودار توالی خرید کالا       ۱۵۱
نمودار همکاری خرید کالا   ۱۵۲
سناریوی  Use Case تحویل کالای خریداری شده به انبار         ۱۵۳
نمودار توالی تحویل کالای خریداری شده به انبار         ۱۵۴
نودار همکاری تحویل کالای خریداری شده به انبار       ۱۵۵
شناسایی Use Case های زیر سیستم  حسابداری هتل       ۱۵۶
سناریوی  Use Case درخواست ایجاد صورتحساب     ۱۵۷
نمودار توالی درخواست ایجاد صورتحساب     ۱۵۹
نمودار همکاری درخواست ایجاد صورتحساب ۱۶۰
سناریوی Use Case بررسی خدمات دریافتی مشتری            ۱۶۱
نمودار توالی بررسی خدمات دریافتی مشتری           ۱۶۲
نمودار همکاری بررسی خدمات دریافتی مشتری        ۱۶۳
سناریوی  Use Case ایجاد صورتحساب       ۱۶۴
نمودار توالی ایجاد صورتحساب       ۱۶۶
نمودار همکاری ایجاد صورتحساب    ۱۶۷
سناریوی Use Case درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری        ۱۶۸
نمودار توالی درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری       ۱۶۹
نمودار همکاری درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری   ۱۷۰
سناریوی  Use Caseمشاهده گزارش مالی هتل       ۱۷۱
نمودار توالی مشاهده گزارش مالی هتل      ۱۷۲
نمودار همکاری گزارش مالی هتل    ۱۷۳
سناریوی  Use Caseدرخواست دستور پرداخت         ۱۷۴
نمودار توالی درخواست دستور پرداخت         ۱۷۵
نمودار همکاری درخواست دستور پرداخت     ۱۷۶
سناریوی Use Case بررسی سند پرداخت   ۱۷۷
نمودار توالی بررسی سند پرداخت   ۱۷۸
نمودار همکاری بررسی سند پرداخت           ۱۷۹
سناریوی Use Case ارائه دستور پرداخت     ۱۸۰
نمودار توالی ارائه دستور پرداخت     ۱۸۱
نمودار همکاری ارائه دستور پرداخت ۱۸۲
فهرست منابع      ۱۸۳

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۲۵٫۰۰۰  تومان

[parspalpaiddownloads id=”1″]