خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم صندوق قرض الحسنه ۵۱ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم صندوق قرض الحسنه ۵۱ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم صندوق قرض الحسنه ۵۱ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


صندوق قرض الحسنه        ,
اجزاء سیستم صندوق قرض الحسنه            ,
اجزاء درون منوی اطلاعات صندوق    ,
جداول و چکها      ,
تهیه گزارشات      ,
نکات مهم و معرفی موسسه          ,
هزینه ها            ,
ساختار موسسه ,
نمونه ای از برگه های موجود در دفترچه صندوق          ,
DFD اولیه صندوق            ,
DFD روند کاری افراد موسسه         ,
نمودار سیستم دگر سطح فیزیکی   ,
نمودار روند کاری افراد مؤسسه در سطح فیزیکی        ,
نمودار کامل سیستم حقوق درسطح فیزیکی ,
نمودار سیستم در سطح منطقی    ,
نمودار روند کاری افراد در سطح منطقی        ,
نمودار کامل سیستم حقوق در سطح منطقی           ,
تهیه زمانبندی     ,
تحلیل سود و هزینه          ,
۱ ـ هزینه ایجاد سیستم    ,
۲ ـ هزینه اجرائی ,
تخمین دیگر هزینه ها        ,
فرهنگ داده         ,
طرح اولیه سیستم           ,
زمان بندی مراحل کاری به صورت هفتگی     ,
تخمین هزینه ها  ,
هزینه کلی ایجاد سیستم و پیاده سازی       ,
هزینه های اجرایی           ,
میزان صرفه جویی            ,
صندوق قرض الحسنه        ,
معیارهایی که برای انتخاب یک صندوق قرض الحسنه بکار می رود عبارت است از ,
ساختار تشکیل دهنده این موسسه عبارتند از           ,
کارهای انجام شده در این موسسه دارای بخشهای مختلفی می باشد که انجام هر یک به عهده بخشهای جداگانه است که سه بخش اساسی آن عبارتند از       ,
وظایف حسابداری مالی عبارت است از        ,
وظایف مدیریت مالی عبارت است از             ,
سیستم کار صندوق         ,
اجزاء صندوق قرض الحسنه             ,
فایل       ,
ویرایش و حذف     ,
نمایش   ,
مشخصات فردی   ,
مشخصات حسابها           ,
چکها     ,
جستجو             ,
گزارش   ,
جداول یا Table های برنامه             ,
جدول  t1            ,
جدول  t2            ,
جدول  t3            ,
جدول  users        ,
شروع برنامه        ,
منوی اصلی        ,
فرم ثبت پرسنل   ,
حذف پرسنل       ,
ویرایش پرسنل     ,
جستجو پرسنل   ,
زیر منوی کلمه عبور          ,
فرم ثبت کلمه عبور           ,
فرم ویرایش کلمه عبور ‌      ,
فرم حذف کلمه عبور         ,
جستجو کلمه عبور           ,
فرم ثبت حسابها ,
فرم ویرایش حسابها          ,
فرم حذف حسابها            ,
اطلاعات مورد نظر که شامل           ,
جستجو حسابها ‌ ,
فرم ثبت چک        ,
فرم ویرایش چک   ,
فرم حذف چک      ,
گزارش چک          ,
جستجو بر اساس شماره حساب    ,
جستجو براساس نام خانوادگی      ,
گزارشات            ,
لیست افراد         ,
گزارش اعضاء       ,
گزارش چک          ,
لیست حسابها    ,
دریافت   ,
پرداخت ,
خروج کامل از برنامه          ,

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان