خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی ۱۴۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۸
نرم افزار مکانیزه رادیولوژی ۸
مخاطبین نرم افزار رادیولوژی ۸
مقدمه ۹
مراحل انجام پروژه رادیولوژی ۱۱
Vision چیست ۱۱
موضوع پروژه ۱۲
۱-۳- اهداف پروژه ۱۲
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۳
۱-۵- ذینفعان پروژه ۱۳
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۴
روش تحلیل سیستم ۱۵
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۵
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵
مشخصات فنی نرم افزار رادیولوژی ۱۶
نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) ۱۶
نیازمندیهای نرم افزاری ۱۶
۱-۳-۱- نیازمندیهای سخت افزاری ۱۶
فصل دوم : نمودارهای UML 17
شناسایی Actorها : ۱۸
۱-Actor مدیر ارشد ۱۹
۲- Actorپزشک معالج ۱۹
۳- Actorمسئول رادیولوژی ۱۹
۴- Actorپرستار ۱۹
۵- Actor بیمار ۲۰
شناسایی Use Case 21
شناسایی UseCase های زیر سیستم ورود اطلاعات ۲۲
سناریوی UseCase دستور عکسبرداری در رادیولوژی ۲۳
نمودار توالی دستور عکسبرداری در رادیولوژی ۲۴
نمودار همکاری دستور عکسبرداری در رادیولوژی ۲۵
نمودار فعالیت دستور عکسبرداری در رادیولوژی ۲۶
سناریوی UseCase درخواست عکسبرداری ۲۷
نمودار توالی درخواست عکسبرداری ۲۸
نمودار همکاری درخواست عکسبرداری ۲۹
نمودار فعالیت درخواست عکسبرداری ۳۰
سناریوی UseCase ثبت مشخصات بیمار ۳۱
نمودار توالی ثبت مشخصات بیمار ۳۲
نمودار همکاری ثبت مشخصات بیمار ۳۳
نمودار فعالیت ثبت مشخصات بیمار ۳۴
سناریوی UseCase دریافت وجه رادیولوژی ۳۵
نمودار توالی دریافت وجه رادیولوژی ۳۶
نمودار همکاری دریافت وجه رادیولوژی ۳۷
نمودار فعالیت دریافت وجه رادیولوژی ۳۸
سناریوی UseCase ارائه نوبت به بیمار ۳۹
نمودار توالی ارائه نوبت به بیمار ۴۰
نمودار همکاری ارائه نوبت به بیمار ۴۱
نمودار فعالیت ارائه نوبت به بیمار ۴۲
سناریوی UseCase عکس برداری ۴۳
نمودار توالی عکس برداری ۴۴
نمودار همکاری عکسبرداری ۴۵
نمودار فعالیت عکسبرداری ۴۶
سناریوی UseCase تحویل عکس و ثبت در پرونده ۴۷
نمودار توالی تحویل عکس و ثبت در پرونده ۴۸
نمودار همکاری تحویل عکس و ثبت در پرونده ۴۹
نمودار فعالیت تحویل عکس و ثبت در پرونده ۵۰
شناسایی UseCase های زیر سیستم تنظیمات امنیتی ۵۱
سناریوی UseCase ایجاد کاربر ۵۲
نمودار توالی ایجاد کاربر ۵۳
نمودار همکاری ایجاد کاربر ۵۴
نمودار فعالیت ایجاد کاربر ۵۵
سناریوی UseCase ویرایش کاربر ۵۶
نمودار توالی ویرایش کاربر ۵۷
نمودار همکاری ویرایش کاربر ۵۸
نمودار فعالیت ویرایش کاربر ۵۹
سناریوی UseCase حذف کاربر ۶۰
نمودار توالی حذف کاربر ۶۲
نمودار همکاری حذف کاربر ۶۳
نمودار فعالیت حذف کاربر ۶۴
شناسایی UseCase های زیر سیستم گزارشات ۶۵
سناریوی UseCase گزارش سوابق بیمار ۶۶
نمودار توالی گزارش سوابق بیمار ۶۷
نمودار همکاری گزارش سوابق بیمار ۶۹
نمودار فعالیت گزارش سوابق بیمار ۷۰
سناریوی UseCase گزارش پرداختهای مالی ۷۱
نمودار توالی گزارش پرداختهای مالی ۷۳
نمودار همکاری گزارش پرداختهای مالی ۷۴
نمودار همکاری گزارش پرداختهای مالی ۷۵
سناریوی UseCase گزارش تعداد عکسهای رادیولوِژی ۷۶
نمودار توالی گزارش تعداد عکسهای رادیولوژی ۷۸
نمودار همکاری گزارش تعداد عکسهای رادیولوژی ۷۹
نمودار فعالیت گزارش تعداد عکسهای رادیولوژی ۸۰
فصل سوم : Source Code 81
در مورد زبان برنامه نویسی ۸۲
مروری بر تاریخچه برنامه نویسی ۸۲
برنامه نویسی ساخت یافته ۸۴
تاریخچه سی شارپ ۸۶
اهداف طراحی زبان ۸۷
تاریخچه ۸۸
ویژگی‌ها ۸۹
سیستم یکپارچه شده ۹۰
انواع داده ۹۱
Boxing و EnBoxing 91
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 92
کلاسهای partial 92
Genericها ۹۳
کلاس های static 93
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع ۹۳
Delegateهای ناشناس ۹۴
Delegate covariance and contravariance 94
نوع داده Nullable 95
Source Code صفحه LogIn 96
فرم اصلی برنامه ۹۸
گزینه های منوی پرونده ۱۰۳
Source Code فرم مشخصات بیماران ۱۰۴
Source Code فرم خدمات ( سرویس ها ) ۱۱۰
Source Code فرم بیمه ۱۱۴
Source Code فرم پذیرش بیمار ۱۱۸
Source Code فرم عکس های رادیولوژی ۱۲۳
منوی تنظیمات کاربران فرم اصلی ۱۲۸
Source Code فرم نوع کاربران ۱۲۹
Source Code فرم امور کاربران ۱۳۳
Source Code فرم مشخصات کاربری ۱۳۸
منوی گزارشات سیستم ۱۴۰
Source Code فرم گزارشات بیماران ۱۴۱
Source Code فرم گزارشات پذیرش بیماران ۱۴۴
Source Code فرم گزارش عکس های رادیولوژی ۱۴۷
Source Code فرم گزارش کاربران سیستم ۱۵۰
جمع بندی ۱۵۳
نتیجه گیری ۱۵۴
پیشنهادات ۱۵۵
منابع ۱۵۶
کتابها ۱۵۶
وب سایتها ۱۵۶

چکیده
نرم افزار مکانیزه رادیولوژی
نرم افزار “ رادیولوژی “ به منظور مدیریت ثبت اطلاعات بیماران و . . . در یک رادیولوژی استاندارد با استفاده از UML طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صورت تحت ویندوز در اختیار کاربران قرار می دهد.
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد رادیولوژیها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد.
استفاده از این سیستم مکانیزه رادیولوژی مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
• دقت بالا در محاسبه هزینه ها
• سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به بیماران
• جلوگیری از اتلافات وقت
• حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اختصاص فضای بایگانی
• جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن
• سرعت در سرویس دهی به بیماران و . . .

مخاطبین نرم افزار رادیولوژی
نرم افزار رادیولوژی جهت مدیریت رادیولوژی طراحی شده است و کلیه کاربران که نیاز به مدیریت وضعیت بیماران دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی ۱۴۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان