خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم تعمیرگاه خودرو ۹ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم تعمیرگاه خودرو ۹ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم تعمیرگاه خودرو  ۹ص
 فرمت پروژه:     Word + Visio File
 قیمت : ۵۰۰۰ تومان

۱٫ دیاگرام متن
۲٫دیاگرام گردش مستندات
۳٫نمودارهای DFD منتقی و فیزیکی

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان