خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمه ۹۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمه ۹۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمه ۹۲ص
  فرمت پروژه:    Word
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه

بخش اول
آشنایی با بیمه آتش سوزی
معرفی بخش های  سیستم
واحد صدور
واحد خسارت
واحد حسابداری
سناریو سیستم
۱- فرآیند صدور بیمه نامه
۲-  فرآیند پرداخت اقساط بیمه ای
۳- فرآیند بررسی پرداخت اقساط بیمه ای
۴- فرآیند ارزیابی خسارت
۴-۱ – تشکیل پرونده خسارت
۴-۲- ارزیابی خسارت
اهداف سیستم
برد سیستم

بخش دوم
امکان سنجی
امکان سنجی فنی
حفظ سابقه ی بیمه ای اشخاص
ذینفع ها
صدور بیمه نامه ها به صورت کامپیوتری
ذینفع ها
گزارش حادثه به واحد خسارت
ذینفع ها
صدور بیمه نامه به صورت آنلاین
ذینفع ها:
امکان سنجی اقتصادی
امکان سنجی نیروی انسانی
امکان سنجی زمانی

بخش سوم:
نمودارهای ساخت یافته
Context Diagram
DFD   سطح صفر
DFD واحد صدور
DFD واحد صدور قسمت ۱٫۱
DFD واحد خسارت
DFD واحد خسارت قسمت ۱٫۱
DFD واحد مالی
ERD واحد صدور
ERD واحد خسارت
ERD واحد مالی
نمودار Gant

بخش چهارم:
Data Dictionary
فهرست دیکشنری داده ها
پیوست

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان