خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانکی ۱۷ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانکی ۱۷ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بانکی ۱۷ص
  فرمت پروژه:    Word + Visio File
 قیمت : ۶۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۶٫۰۰۰ تومان

 

تعاریف
مدیر
معاون
باجه دار
ماشین نویس
حساب
چک
مشتری
دید کلی بانک
نمودار سطح ۱
نمودار سطح ۲ مدیریت
نمودار سطح ۲ معاون
نمودار سطح ۲ ماشین نویس
نمودار سطح ۲  باجه دار
نمودار سطح بندی
نمودار وظایف یک باجه دار
نمودار وظایف مدیریت
نمودار وظایف معاون
نمودار وظایف ماشین نویس

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۶٫۰۰۰ تومان