خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبار کفش ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبار کفش ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبار کفش ۵۵ص
  فرمت پروژه:    Word
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه ۴

فصل اول : معرفی ۵
۱-۱) ضعف برنامه های انبار موجود ۶
۱-۲) انگیزه تحقیق ۷
۱-۳) هدف پروژه  ۷
۱-۴) روش انجام پروزه ۷

فصل دوم : مروری بر فرآیند انبارداری ۸
۲-۱) تعریف انبار ۹
۲-۲) دلایل استفاده از انبار ۹
۲-۳) انواع موجودیهای انبار ۱۰
۲-۴) سازمان انبار ۱۱
۲-۵) وظایف انباردار ۱۱
۲-۶) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار ۱۲

فصل سوم : طراحی نرم افزار ۱۴
۳-۱) گزارش شناخت سیستم ۱۵
۳-۲) گزارش کامل آنالیز سیستم ۱۶
۳-۳) پیاده سازی بانک اطلاعاتی ۳۰

فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار ۳۴
۴-۱)  مقدمه ۳۵
۴-۲) تعریف چند واژه ۳۶
۴-۳) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار ۳۶
۴-۴) ارزیابی پروژه ۳۷
۴-۵) قسمتهایی از کد برنامه ۳۸

پیوست۴۶
فرم های طراحی شده برنامه۴۷

منابع و مراجع ۵۵

فهرست اشکال :

۲-۱- نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها ۱۱
۲-۲- فرآیند انبار (ورودی ها و خروجی ها) ۱۲
۲-۳- دیاگرام جریان اطلاعات انبار ۱۳
۱-۱- صفحه بارگذاری که در ابتدای برنامه ظاهر می شود ۴۷
۱-۲- فرم رمز عبوربرنامه ۴۷
۱-۳- صفحه اصلی برنامه ۴۸
۱-۴- فرم ثبت نام پرسنل ۴۸
۱-۵- فرم ثبت کارهای روزانه پرسنل ۴۹
۱-۶- فرم سفارشات شرکت ۴۹
۱-۷- فرم مواد اولیه انبار ورودی ۵۰
۱-۸- فرم تولیدات نهایی شرکت ۵۰
۹-۱- فرم مواد اولیه انبار خروجی ۵۱
۱-۱۰- فرم لیست کارهای ثبت شده ۵۲
۱-۱۱- فرم جستجوی تولیدات نهایی ۵۲
۱-۱۲- فرم جستجوی مواد اولیه انبار ورودی ۵۳
۱-۱۳- فرم جستجوی سفارشات ۵۳
۱-۱۴- فرم میزان دریافتی سفارشات ۵۴
۱-۱۵- فرم گزارش مشخصات پرسنل ۵۴
۱-۱۵- فرم ارتباط با ما ۵۴

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان