خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۳۹ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۳۹ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۳۹ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۸٫۰۰۰ تومان


مقدمه
نیازهای بخش پذیرش
نیازهای بخش رستورا ن وکافی شاپ
نیازهای بخش تلفن خانه
نیازهای بخش مدیریت
نیازهای بخش صندوق پذیرش
گرد آوری داده ها
Q & A
کاربران اصلی نرم افزار چه کسانی هستند ؟
سیستم با چه جاهایی در ارتباط است ؟
هتل از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟
چه قسمت هایی از هتل با نرم افزار در ارتباط هستند؟
کار هر قسمت چیست ؟
این نرم افزار از نظر زمانی چه کمکی به شما می کند؟
این نرم افزار باعث حل چه مشکلاتی می شود؟
دوست دارید هر قسمت چه اطلاعاتی را ببیند ؟
شکل ظاهری نرم افزار به چه صورت باشد ؟ به صورت لینک هایی درون یک صفحه یا به صورت چند منو درون یک صفحه ؟
آیا لازم است که قسمت هایی از نرم افزار رمز گذاری شود ؟
آیا اطلاعات دیگری دارید که لازم باشد به ما بگویید ؟
FAST
صورت جلسه اول
صورت جلسه دوم
QFD
نیازمندی های نرمال
نیازمندی های مورد انتظار
نیازمندی های شگفت آور
اهمیت مدل سازی
ERD
نمودار ERD
DFD
نمودار DFD سطح صفر
نمودار DFD  سطح یک
نمودار DFD سطح دو
شکل ۲٫۱
شکل ۲٫۲
شکل ۲٫۳
شکل ۲٫۴
STD
نمودار STD
DATA OBJECT DESCRIPTION
DATA DICTIONARY
PSPEC
CSPEC

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۸٫۰۰۰ تومان