خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۱۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۱۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۱۸ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۹۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”35″] سوال و جواب
نیازمندیهای سیستم
نیازمندیهای معمولی
نیازمندی ضمنی
نیازمندی پیشرفته
مزایای سیستم
نمودار ارتباطات موجودیت ها
نمودار توصیفی
نمودار DFD سطح صفر
نمودار DFD سطح یک (امور متفرقه)
نمودار DFD سطح یک ( امور مسافرین )
نمودار DFD سطح یک ( امور اتاقها )
نمودار DFD سطح دو (رزرواسیون اتاق)
زمانبندی پروژه
توضیحات
نمودارPERT
نمودار زمانبندی پروژه
نمودار GANT
توضیحات

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”35″]