خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولید کفش ۱۳ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولید کفش ۱۳ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولید کفش ۱۳ص
فرمت پروژه:     Word + PDF + Visio File
قیمت : ۹۰۰۰ تومان

کارخانه تولید کفش
تاریخچه
سیستمهای کنترلی
مهندسی محصول
آزمایشگاه فنی و مهندسی
QC
نمودار ها
نمودار DFD سطح صفر
نمودار DFD سطح یک
نمودار DFD سطح دو
نمودار ERD

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان