خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رزرو بلیط راه آهن ۶۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رزرو بلیط راه آهن ۶۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رزرو بلیط راه آهن ۶۸ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه پروژه سیستم رزرو بلیط راه آهن
اهداف تجزیه و تحلیل سیستم رزرو بلیط
مقایسه روشهای سنتی با روشهای جدید
ابزارهای ترسیم نمودار
انواع نمودارها
ابزارهای تحلیل
ابزارهای تولید مستندات
ابزارهای تولید کد
ابزارهای در حال ظهور و ویژوال ایجاد سیستم
ابزارهای ویژوال ایجاد و توسعه سیستمها
مسیر تکاملی و آینده‌ ابزارهای توسعه سیستم‌ها

فصل اول :
نمودار های جریان داده ها
نمودار کلی (Context Diagram ) سیستم راه آهن
نمودار سطح صفر
جدا نمودن موجودیتهای اصلی در نمودار سطح صفر
نمودار سطح یک سیستم راه آهن:
نمودار سطح دو ناشی از عملیات فروش
نمودار سطح دو ناشی از عملیات رزرو بلیط
نمودار سطح دو ناشی از عملیات دریافت وجه
سایر نمودارها
نمودار کلی بخش رزرو بلیط در راه آهن
اضافه کردن حرکت قطار
لغو شماره حرکت قطار
رزرو بلیط قطار

فصل دوم:
ارتباط موجودیتها
ارتباط بین راه آهن و مشتری
ارتباط بین راه آهن و قطار
ارتباط بین قطار و مشتری
ارتباط بین قطار و کوپه قطار
ارتباط بین مشتری و کوپه قطار
ارتباط بین راه آهن و کارمند راه آهن
ارتباط بین کارمند راه آهن و مشتری

فصل سوم :
چارت سازمانی و شرح وظائف
حسابرس (بازرس قانونی)
هیئت مدیره
مدیر عامل
گروه تحقیق و توسعه
معاونت بازرگانی و حمل و نقل
معاونت مالی و اداری
سایر موجودیتها
معاونت برنامه ریزی، کنترل پروژه و قراردادها
شرح وظایف و اختیارات
مدیر پذیرش مشتریان
مدیر بازاریابی و روابط عمومی
کارمند حسابداری و کارپردازی
مدیر مالی
معاونت جذب و شبکه
مدیر ثبت نام مسافران
مدیر شبکه و تحلیل بازخورد
مسئول تدارکات و لجستیک
مسئول امور اداری
کارپرداز
کارشناس کارگزینی و تدوین مقررات
رئیس دفتر مدیرعامل

فصل چهارم :
تعاریف سایر موجودیتهای سیستم راه آهن
انواع قطارها از لحاظ توقف در ایستگاههای بین راه
انواع قطارها از لحاظ برنامه حرکت
انواع قطارها از نظر مسافت سیر
انواع قطارها از نظر امکان رزرو جا
قطار با قابلیت رزرو جا
قطار غیر قابل رزرو جا ( شاتل سرویس )
انواع قطارها از نظر کیفیت خدمات
قطارهای خاص
الف – قطـار ویژه سیمرغ
ب- قطار سبز
ج- قطار صبا
قطارهای عمومی
انواع واگن ها ی مسافری
انواع واگن ها از نظر وجود تهویه
انواع واگن از نظر درجه
انواع واگن از نظر تقسیمات داخلی

فصل پنجم :
طراحی جداول در SQL
۵-۱- نمودار SGL Diagram جدولهای مربوط به پایگاه داده
۵-۲- دستورات ایجاد Database
۵-۳- دستورات ایجاد جدول مشتریان
۵-۴- دستورات ایجاد جدول اطلاعات بلیطها
۵-۵- دستورات ایجاد جدول اطلاعات و شماره های قطارها
۵-۶- دستورات ایجاد جدول اطلاعات اپراتور رزرو و ثبت بلیط

فصل ششم :
Class Diagram

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان