خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم تالار پذیرایی و رستوران ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم تالار پذیرایی و رستوران ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم تالار پذیرایی و رستوران ۵۵ص
  فرمت پروژه:    Word
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


ERD (نمودار موجودیت – رابطه)
DATA DICTIONARY
DATA OBJECT DESCRIPTION
نمودار های DFD
DFD سطح صفر
DFD سطح یک
DFD سطح ۲ (فروش غذا)
DFD سطح ۲ (کرایه تالار)
Pspec
STD
Cspec
مستند سازی طراحی

بند ۲ :  طراحی داده
طراحی پایگاه داده ها
پرسنل (personels)
مشتری (customers)
صندوق دار (cashiers)
غذا  (foods)
فاکتور(bills)
قرارداد (agreements)
سفارشات فاکتور (order_bills)
سفارشات قرارداد(order_agreements)  :

ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی
مرجع دو طرفه بیان ارتباط بین اشیاء پایگاه داده ای با فایل های خارجی

بند۳ = طراحی معماری (ترسیم  Program Structure)

بند ۴ = طراحی رابط های داخلی و خارجی و رابط کاربر
رابط های داخلی
رابط کاربر
فرم ویرایش یا ثبت غذای جدید
فرم ویرایش اطلاعات صندوقداران یا ثبت اطلاعات یک صندوقدار جدید
۳-فرم فروش غذا
فرم عقد قرارداد جهت کرایه تالار
۵-فرم فسخ قرارداد عقد شده
۶- فرم نمایش اطلاعات مشتری و ویرایش اطلاعات
۷-فرم تحویل غذا
۸-فرم ویرایش قرارداد عقد شده
فرم گزارش گیری

بند ۵= طراحی مؤلفه (فلوچارت)
فروش غذا
ثبت و بروزرسانی غذای جدید
ثبت و بروزرسانی اطلاعات صندوقداران
عقد قرارداد
تهیه گزارش از یک بازه زمانی
تهیه گزارش از فاکتور فروش غذا
تهیه گزارش از مبلغ قراردادها
تهیه گزارش از هزینه ی خرید نیازها
محاسبه مبلغ قابل پرداخت غذا (بدون تخفیف)
محاسبه مبلغ قابل پرداخت غذا ( با تخفیف)
محاسبه هزینه کرایه تالار
مبلغ تخفیف قرارداد
خرید نیازمندی ها
گزارش خرید یک پرسنل خاص در ماه جاری
فسخ قرارداد عقد شده

بند ۶ = مرجع دو طرفه نیازمندیها
سناریو
ورود به سیستم
سفارش غذا
ویرایش در خواست غذا
گزارش فاکتور ها
عقد قرارداد تالار
فسخ قرارداد تالار
گزارش قرارداد ها

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان