تصویر ثابت

پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER


پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول ارائه سرویسشامل اطلاعات
۱٫ کد سرویس
۲٫ کدرزرو
۳٫ کد لباس
۴٫ تاریخ
۵٫ مبلغ
ساختار جدول اتاق شامل اطلاعات
۱٫ کد اتاق
۲٫ تعداد تخت
۳٫ امکانات داخلی
ساختار جدول رزور شامل اطلاعات
۱٫ کد رزور
۲٫ کد مشتری
۳٫ کد کارمند
۴٫ کداتاق
۵٫ از تاریخ
۶٫ تا تاریخ
۷٫ مبلغ

پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

    icon
ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: