تصویر ثابت

پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER) | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER) - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER)


پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
۱۴صفحه

قیمت : ۹٫۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD  
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدولهای پایگاه داده سیستم وکالت ۳
جدول tblLawyer  (وکیل)  ۳
جدول tblCustomer  (مشتری)      ۴
جدول tblCustomerRole  (نقش مشتری)   ۵
جدول tblReception  (مبالغ دریافت شده از مشتری) ۶
جدول tblCaseType  (نوع پرونده)   ۷
جدول tblCase  (پرونده)    ۸
نمودار ER (نمودار ERD سیستم وکالت)     ۹
Query نمایش میزان واریزی هر مشتری(VarizMoshtari)       ۱۰
Query  نمایش میزان درآمد هر وکیل (DaramadVakil)          ۱۰

فهرست شکل ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل ۱-  شکل قالب جدول وکیل     ۴
شکل ۲- شکل قالب جدول مشتری  ۵
شکل ۳ – شکل قالب جدول نقش مشتری     ۶
شکل ۴- شکل قالب جدول مبالغ دریافت شده از مشتری         ۷
شکل ۵ – شکل قالب جدول نوع پرونده          ۸
شکل ۶ – شکل قالب جدول پرونده   ۹
شکل ۷- شکل نمایش میزان واریزمشتریان    ۱۱
شکل ۸- شکل نمایش میزان درآمد وکیل       ۱۲

فهرست نمودار ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
نمودار ۱- نمودار ERD سیستم وکالت         ۱۲
نمودار ۲- نمودارER میزان واریزمشتریان        ۱۳
نمودار ۳- نمودارER میزان درآمد وکیل           ۱۴

جدولهای پایگاه داده سیستم وکالت
جدول tblLawyer  (وکیل)
این جدول برای ذخیره و نگهداری اطلاعات وکیل استفاده می شود.

نام فیلد

caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

CODELawyer

کد وکیل

decimal(18, 0)

اعداد ۰ تا ۹

LawyerName

نام وکیل

nvarchar(150)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …

LawyerLName

نام خانوادگی وکیل

nvarchar(150)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …

    icon
ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: