تصویر ثابت

پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER


پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول بیمارشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی۱
۸٫ مدرک تحصیلی۲
۸٫ جنسیت
۹٫ سن
ساختار جدول آزمایششامل اطلاعات
۱٫ کد آزمایش
۲٫ مقدار نمونه گیری
۳٫ جواب ازمایش
۴٫ تاریخ آزمایش
۵٫ کد پرستار
۶٫ کد پزشک
۷٫ کد نوع ازمایش
ساختار جدول بیمهشامل اطلاعات
۱٫ کد بیمه
۲٫ نام بیمه
۳٫ تاریخ قرارداد
ساختار جدول نوع آزمایش شامل اطلاعات
۱٫ کد نو آزمایش
۲٫ عنوان آزمایش
۳٫ مقدار استاندارد
۴٫ نتایج جواب ها

پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

    icon
ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: