تصویر ثابت

پایان نامه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir پایان نامه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
پایان نامه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن


مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

فصل ۱ : طرح دیدگاه و اهداف پروژه
مقدمه
اهداف کلی پروژه
کارایی

فصل ۲ : بررسی آبگرمکن های خورشیدی
معیارهای طراحی آبگرمکن خورشیدی
سیستم Recirculation (pluse)
سیستم Drainout (Drain down )
سیستم Drainback With Air Compressor
سیستم Drainback with liquid level control
سیستم Thermosyphon with electrically protected collecrtor
سیستم Drainout Thermosyphon
سیستم Breadbox (batch)
سیستم Coil in Ttank , Warp Around , Tank in Tank
سیستم External Heat Exchanger
سیستم Darinback with load- side heat exchanger
سیستم Drainback with Collector – Side Heat Exchanger
سیستم Two – phase – Thermosyphon
سیستم One Phase Thermosyphon
نتایج و بررسی سیستم های خورشیدی متناسب با ایران

فصل سوم : گرد آورنده های تخت خورشیدی
صفحه پوشش
فاصله هوایی
صفحات جاذب
طرحهای گوناگون صفحه جاذب و مجاری انتقال سیال
سیال عامل
عایقکاری
قاب گرد آورنده
رشته های سری و موازی

فصل چهارم : اصول حاکم بر گرد آورنده های خورشیدی
انتقال گرما به سیال
جریان متلاطم و بدست آوردن ضریب انتقال گرما
جریان گذرا و بدست آوردن ضریب انتقال گرما
جریان آرام و بدست آوردن ضریب انتقال گرما
بیلان انرژی برای یک گردآورنده تخت خورشیدی نمونه
متوسط ماهانه انرژی خورشیدی جذب شده
اثرات وضعیت سطح جذب بر روی مقدار انرژی دریافتی
توزیع دما در گردآورنده های تخت خورشیدی
ضریب انتقال گرمای کل یک گردآورنده
چگونگی تغییر ضریب اتلاف فوقانی بر اثر تغییر فاصله
توزیع دما بین لوله و ضریب بازدهی گردآورنده
توزیع دما در جهت جریان
ضریب اخذ گرما و ضریب جریان گرد آورنده
میانگین دمای سیال و صفحه
طرحهای دیگر گردآورنده

فصل پنجم : طراحی یک نمونه گرد آورنده تخت
منطقه طراحی
مقدار آبگرم مصرفی
درجه حرارت آبگرم مصرفی
درجه حرارت آب ورودی به گرد آورنده
تعداد گرد آورنده ها و چگونگی نصب آنها به هم
زوایای حرکت خورشید
جهت تابش خورشید
نسبت بین تابش مستقیم بر روی یک صفحه شیبدار واقعی
زاویه شیب گرد آورنده ها
محاسبه مقدار متوسط ماهانه تابش روزانه رسیده به سطح گرد آورنده
بدست آوردن طول روز
شکل گرد آورنده
جنس صفحه جاذب
مشخصات رنگ
قطر و تعداد لوله ها در هر گرد آورنده
بدست آوردن دبی حجمی و جرمی
بدست آوردن عدد رینولدز در لوله ها
بدست آوردن ضریب انتقال گرما
نوع پوشش
جنس قاب
نوع و ضخامت عایق
دمای محیط
بدست آوردن انرژی مورد نیاز
بدست آوردن ضریب اتلاف فوقانی
بدست آوردن اتلاف تحتانی
بدست آوردن ضریب اتلاف کلی
بدست آوردن سطح گرد آورنده
فاصله بین لوله ها
بدست آوردن بازدهی پره
بدست آوردن بازدهی گرد آورنده
بدست آوردن ضریب انتقال گرمای گرد آورنده
محاسبه دمای خروجی سیال
بدست آوردن بازدهی گرد آورنده
مشخصات دستگاه طراحی شده
منابع و مراجع
ضمائم
مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: