خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / پایان نامه مجتمع تجاری ۱۹۴ص

پایان نامه مجتمع تجاری ۱۹۴ص

پایان نامه مجتمع تجاری ۱۹۴ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

مقدمه.
فصل اول
بازار.
نگرشی کوتاه بر کالبد فیزیکی بازار و تجارتخانه های ایرانی…
۲-۱- عناصر مختلف بازار.
۱-۲-۱- راسته.
۲-۲-۱- رسته.
۳-۲-۱- دالان..
۵-۲-۱- خانبار یا کالنبار.
۶-۲-۱- تیم و تیمچه.
۷-۲-۱- قیصریه یا قیصرا
۸-۲-۱- دکان..
فصل دوم
پاساژ.
۱-۱-۲- پاساژ نمونه ای از یک مکان تجاری..
۲-۱-۲- تعریف پاساژ.
۳-۱-۲- پاساژ، نسل دوم بازارچه.
۴-۱-۲- رقابت موجب شکلگیری پاساژها شد.
۵-۱-۲- پاساژها در اروپا
۶-۱-۲- پاساژهای تهران..
۲-۲- مراکز خرید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری..
۱-۲-۲- رسیدن به بنا
۱-۱-۲-۲- انواع رسیدن به بنا
۱-۱-۱-۲-۲- از جلو.
۲-۱-۱-۲-۲- با زاویه.
۳-۱-۱-۲-۲- به طریق مارپیچی…
۲-۲-۲- رسش به بنا
۳-۲-۲- ورودی..
۱-۳-۲-۲- مجتمع تجاری خاوران..
۲-۳-۲-۲- مجتمع تجاری زیست خاور.
۲-۳-۲-۲- بازار قسطنطنیه.
۴-۳-۲-۲- بازار گوهر شاد.
۵-۳-۲-۲- مجتمع تجاری تک..
۶-۳-۲-۲- مجتمع تجاری پروما
۷-۳-۲-۲- بازار بزرگ بین المللی ( سپاد ).
۸-۳-۲-۲- مجتمع تجاری وصال..
۹-۳-۲-۲- پاساژ پویا
۱۰-۳-۲-۲- مجتمع تجاری الماس شرق..
۱۱-۳-۲-۲- نمونه های خارجی…
فصل سوم
بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی…
۱-۳- مجموعه (BERCY2).
۱-۱-۳- پانل‌های فولادی پوشاننده.
۲-۱-۳- ساختمان‌های پیانو.
۳-۱-۳- شبکه‌ی سازه‌ای (بتن)
۲-۳- مجتمع زیست‌خاور
۱-۲-۳- همجواریها
۲-۲-۳- ورودی مجموعه.
۳-۲-۳- فضاهای ارتباطی طبقه همکف…
۴-۲-۳- فضاهای ارتباطی طبقه ۱-
فصل چهارم
استاندارد ها و ضوابط مکان های تجاری..
۴-۱- تعریف کاربری تجاری..
۲-۴- کاربری تجاری..
۱-۲-۴- تجاری رده محله.
۲-۲-۴- تجاری رده ناحیه.
۳-۲-۴- تجاری رده منطقه.
۴-۲-۴- تجاری رده حوزه.
۵-۲-۴- تجاری رده شهر و فراتر.
۳-۴- اراضی و مناطق تجاری..
۴-۴- ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی…
۱-۴-۴- ورودیها
۲-۴-۴- راهرو.
۳-۴-۴- سطح شیبدار.
۴-۴-۴- آسانسور.
۵-۴- ضوابط دسترسیها
۱-۵-۴- کاربری تجاری مختلط مقیاس محله.
۲-۵-۴- کاربریهای تجاری مختلط مقیاس ناحیه و منطقه.
۳-۵-۴- کاربری تجاری مختلط و مستقل منطقه و شهر.
۶-۴- تفکیک اراضی تجاری..
۱-۶-۴- تفکیک اراضی تجاری مختلط..
۲-۶-۴- تفکیک اراضی تجاری مستقل..
۳-۶-۴- بررسی تراکم ساختمانی تجاری مختلط در مراکز ناحیه و منطقه.
۷-۴- استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری..
۱-۷-۴- ارتفاع طبقات..
۲-۷-۴- دربهای ورود.
۳-۷-۴- دربهای خروج.
۴-۷-۴- ظرفیت کریدور.
۵-۷-۴- پلکانها
۶-۷-۴- نقاله مسافرتی…
۷-۷-۴- آسانسور.
۸-۷-۴- سطح شیبدار.
۸-۴- ساختمان های اداری در بخش واحد تجار.
۱-۸-۴- روابط..
۲-۸-۴- ساختار اداره.
۱-۲-۸-۴- استانداردهای فضا
۲-۲-۸-۴- سرویس های اداری..
۳-۸-۴- پارکینگ ها
۱-۳-۸-۴- پارکینگ بیرون خیابان..
۲-۳-۸-۴- پارکینگ های طبقاتی…
۱-۲-۳-۸-۴- سطوح نیم طبقه.
۲-۲-۳-۸-۴- طرح دال پوششی…
طرح شیب پارکینگ…
۴-۲-۳-۸-۴- رامپ شیبدار خارجی…
۴-۸-۴- بانک..
۵-۸-۴- رستورانها
۶-۸-۴- خرده فروشیها
۷-۸-۴- فروشگاههای مواد غذایی…
فصل پنجم
۱-۵- موقعیت استان گلستان..
۱-۱-۵- ناحیه کوهستانی…
۲-۱-۵- ناحیه کوهپایه و دامنه.
۳-۱-۵- ناحیه دشتی…
۲-۵- آب و هوا
۱-۲-۵- عناصر آب و هوا
۱-۱-۲-۵- ناهمواریها
۲-۱-۲-۵- توده های هوا
۲-۲-۵- انواع آب و هوا
۱-۲-۲-۵- آب و هوای معتدل..
۲-۲-۲-۵- آب و هوای کوهستانی…
۳-۲-۲-۵- آب و هوای خشک و نیمه خشک..
۲-۲-۵- دما
۳-۵- جغرافیای انسانی استان..
۱-۳-۵- تاریخچه ی سکونت..
۲-۳-۵- سکونتگاه ها
۱-۲-۳-۵- سکونتگاه های شهری..
۲-۲-۳-۵- سکونتگاه های روستایی…
۴-۵- درآمد اقتصادی روستاییان..
۵-۵- تقسیمات سیاسی استان..
۶-۵- منابع آب استان..
۱-۶-۵- آب‌های سطحی…
۲-۶-۵- رودهای استان..
۱-۲-۶-۵- روداترک..
۲-۲-۶-۵- گرکان رود.
۳-۲-۶-۵- رود قره‌سو.
۳-۶-۵- دریاچه‌ها
۷-۵- جنگل‌ها و مراتع استان..
۸-۵- مخاطرات طبیعی…
۱-۸-۵- سیل..
۲-۸-۵- خشک سالی…
۳-۸-۵- حرکات دامنه‌ای (لغزش) و فرسایش….
۹-۵- جمعیت استان..
۱-۹-۵- رشد جمعیت در استان..
۲-۹-۵- مهاجرت‌های داخلی استان..
۱۰-۵- گردشگری در استان..
۱-۱۰-۵- جاذبه‌های جهانگردی در استان گلستان..
۱-۱-۱۰-۵- پارک ملی گلستان..
۲-۱-۱۰-۵- تپه‌ی باستانی تورنگ تپه‌ی گرگان..
۳-۱-۱۰-۵- برج قابوس‌بن و شمگیر.
۴-۱-۱۰-۵- پارک جنگلی ناهار خوران گرگان..
۵-۱-۱۰-۵- آبشار لووه.
۶-۱-۱۰-۵- خلیج و شبه جزیره‌ی میانکاله.
۷-۱-۱۰-۵- آبشار کبودوال..
فصل ششم
۱-۶- پیشینه تاریخی شهرستان گنبد کاوس….
۲-۶- موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن..
۳-۶- عوامل طبیعی- عوامل زمینی- وضع توپوگرافی و شیبهای اصلی مؤثر در طرح جامع
۴-۶- مسائل کلی زمین شناسی…
۱-۴-۶- جنس خاک..
۲-۴-۶- زلزله.
۳-۴-۶- آب‌های زیرزمینی…
۵-۶- اطلاعات و آمار.
۱-۵-۶- جمعیت ادواری شهرستان گنبد کاووس….
فصل هفتم
۱-۷- سبک رازی در معماری اسلامی ایرانی…
۱-۱-۷- معماری..
۲-۱-۷- نیارش….
۲-۷- برج قابوس نماد فرهنگ، عظمت وشکوه ایرانی…
۱-۲-۷- برج قابوس ( مقبره قابوس بن وشمگیر ).
۲-۲-۷- گنبد قابوس….
۳-۲-۷- مختصری درمورد شهر جرجان..
۴-۲-۷- گنبد قابوس در زمان کمیسیون ایران و روس….
۵-۲-۷- مشخصات بنا
۶-۲-۷- تعمیرات بنا
۷-۲-۷- مصالح بنا
۸-۲-۷- نحوه اجرای ساختمان این بنا
۹-۲-۷- شیوه معماری بنا
۱۰-۲-۷- اصطلاحات و تعاریف…
۳-۷- آسیب شناسی بافت..
۱-۳-۷- ساماندهی بافت و جداره شهری..
۱-۱-۳-۷- رفتار پیاده‌ها
۲-۳-۷- اهمیت مسئله.
۱-۲-۳-۷- اختصاص درصد قابل ملاحظه‌ای از سطح شهرها به خیابان..
۲-۲-۳-۷- خیابان به عنوان عنصر اصلی فرم شهر.
۳-۲-۳-۷- خیابان‌ها محل اتصال و ارتباط فضاها و فعالیتهای شهری به یکدیگر.
۴-۲-۳-۷- خیابانها به عنوان نهاد فرهنگی…
۵-۲-۳-۷- خیابان مهمترین وسیله و ابزار طراحی شهری..
۳-۳-۷- عناصر موجود در فضاها (عناصر ثابت و عناصر متحرک).
۱-۳-۳-۷- عناصر ثابت..
۲-۳-۳-۷- عناصر متحرک..
۴-۳-۷- ثبت الگوهای رفتاری..
۵-۳-۷- نتایج حاصله از بررسی سایت پروژه.
۶-۳-۷- تفسیر نتایج..
۷-۳-۷- تأثیر عوامل اقلیمی- محیطی…
۸-۳-۷- ضوابط و ایده‌های کلی طراحیDesign Guidelines
۱-۸-۳-۷- نیاز به طراحی…
۲-۸-۳-۷- حفظ تحرک و جنب‌وجوش….
۳-۸-۳-۷- توجه به جنبه‌های چند عملکرد فضاها
۴-۸-۳-۷- تعریف فضاها
۵-۸-۳-۷- ناسازگاری فعالیتها
۶-۸-۳-۷- اولویت دادن به پیاده‌ها
۷-۸-۳-۷- استفاده از ابزار طراحی…
۸-۸-۳-۷- توجه به طراحی کل هر فضا
۹-۸-۳-۷- زون‌بندی (منطقه بندی).
۱۰-۸-۳-۷- تأمین وسایل شهری لازم در مکانهای مناسب..
۱۱-۸-۳-۷- رفتار شناسی سایت پروژه.
فصل هشتم
۱-۸- آلترناتیوهای پیشنهادی در روند طراحی…
۱-۱-۸- زیبائی Beauty.
۲-۱-۸- وحدت Unity.
۳-۱-۸- هویت Identity.
۴-۱-۸- هماهنگی Harmony.
۵-۱-۸- نظم Order.
۱-۵-۱-۸- آشفتگی…
۲-۵-۱-۸- ساختاریافتگی…
۳-۵-۱-۸- شکل یافتگی…
۶-۱-۸- ماندگاری Durability.
۷-۱-۸- پایداری Sustainability.
۲-۸- سایت آنالیز و شکل‌گیری کانسپت اولیه.
۳-۸- مبانی نظری پروژه.
۱-۳-۸- نمود مبانی نظری پروژه.
۴-۸- قرارگیری سایت پروژه در بافت شهری گنبد و میزان اهمیت آن..
۵-۸- لزوم وجود قسمت اداری و پارکینگ طبقاتی و خصوصیت آنها
۶-۸- تدقیق برنامه فیزیکی…
۱-۶-۸- بخش تجاری..
۲-۶-۸- بخش اداری..
۳-۶-۸- بخش خدماتی…
منابع.
سایت‌های اینترنتی…
پایان نامه مجتمع تجاری ۱۹۴ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان