خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / پایانه مسافربری ۱۵۰ص

پایانه مسافربری ۱۵۰ص

پایانه مسافربری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان
[parspalpaiddownloads id=”102″] ۱-۱٫ کلیات موضوع ۹
۱-۲٫ سیر وسفر در ایران ۱۰
۱-۳٫ تعریف ترمینال ۱۱
۱-۴٫ نقش ترمینال در شهر ( پایانه) ۱۲
۱-۴-۱٫ تقسیم بندی ترمینالها ۱۳
۱-۴-۲٫ انواع ترمینالها: ۱۵
۱-۵-۱٫ مکان یابی ۱۵
۱-۵-۲٫ فونکسیون و عملکرد ترمینال ۱۸
۱-۶٫ تاریخچه ترمینال در ایران ۲۱
۱-۷٫ پایانه مسافری ، یک مکان معماری ۲۳
۱-۷-۲٫آشتی فن آوری و بوم شناسی ۲۶
۱-۷-۳٫ پایانه‌های آخر خط ۲۸
شین تاک ماتسو ۲۸
۱-۷-۴٫ مکان و طبیعت ۳۰
۱-۸٫٫مکان ترمینال اتوبوس ۳۱
۱-۸-۱٫ فاصله مکانی داخل ترمینال ۳۲
۱-۹ . تاریخچه ترمینالها ۳۷
فصل دوم ۴۲
معماری ۴۷
۲-۲٫ خصوصیات آب و هوائی بندرعباس ۴۹
۲-۳-۲٫ ویژگی‌های اقلیمی شهر بندرعباس ۵۳
۲-۳-۲-۱٫ درجه حرارت ۵۵
۲-۳-۲-۲٫ بارندگی ۵۶
۲-۳-۲-۳٫ میزان رطوبت ۵۷
۲-۴٫ شرایط اقلیمی بندرعباس و تاثیر آن بر شکل گیری مجموعه ۶۰
۲-۴-۱-۵٫ تابش آفتاب ۶۲
۲-۴-۳٫ شرایط اقلیمی بندرعباس و ساختمان ۶۴
۲-۵٫ اهداف طراحی اقلیمی ۶۶
۲-۵-۱٫ راهنمای طراحی اقلیمی ۶۷
تعیین جهت استقرار به منظور جلوگیری از تابش آفتاب به فضاهای داخلی ۶۸
۲-۵-۳٫ راه‌حل‌های معمارانه ۷۳
جمع بندی ساختارهای محیطی ۷۶
۲-۵-۵٫ وضعیت توپوگرافی ۷۹
فصل سوم ۸۴
ضوابط، مقررات ۸۴
و استانداردهای طراحی پایانه ۸۴
۳-۲-۱٫ محل پایانه اتوبوس برون شهری ۸۸
۳-۲-۲٫ فضاهای مورد نیاز ۹۰
۳-۳٫ ضوابط توقفگاههای اتوبوس ۹۶
فصل چهارم ۱۰۱
بررسی مصادیق معماری ۱۰۱
۴-۱-۳٫ پایانه شرق ۱۰۵
۴-۲-۱٫ پایانه های مسافربری شانگهای چین ۱۰۹
۴-۲-۲٫ پایانه های اتوبوس بندر نیویورک ۱۱۲
۴-۲-۳٫ ترمینال اتوبوس جرج واشنگتن ۱۱۳
فصل پنجم ۱۱۶
برنامه ریزی فیزیکی و فضایی ۱۱۶
۵-۲٫ بررسی تعداد مسافرتها و مسافرین ۱۱۸
۵-۲-۱٫ برآورد تعداد مسافرین در ساعت پیک و برآورد مسافرین سال ۱۴۰۰ ۱۲۰
۵-۲-۲٫ برآورد تعداد مسافرین مسیرهای مختلف ۱۲۳
۵-۲-۳٫ زمانهای توقف مسافر در ترمینال ۱۲۴
۵-۲-۴٫ انواع فضاهای مورد نیاز ترمینال ۱۲۶
محل نشستن برای عموم ( سالن انتظار) ۱۳۴
سکوی سوار شدن ۱۳۵
فصل ششم ۱۳۹
تجزیه و تحلیل سایت ۱۳۹
۶-۱٫ موقعیت زمین و همسایگی‌ها ۱۴۰
محدوده و وسعت اراضی ۱۴۱
۶-۲٫ ویژگیهای زیست محیطی ۱۴۲
۶-۳٫ موقعیت محلی ۱۴۳

فصل اول

مفاهیم تئوری و نظری پروژه
۱-۱٫ کلیات موضوع
زندگی انسان در عصر حاضر، بیش از هر چیز، پیوندهایی تنگاتنگ با حرکت، جابجایی،‌انتقال و تبادل در اشکال مختلف و متنوع آن دارد. تبادل و جابجایی در این سالها گاهی در شکل انتقال الکترونیکی‌ داده‌ها و اطلاعات با استفاده از فن‌اوریهای نوین رسانه‌ای و رایانه‌ای و گاهی نیز در شکل جابجایی کالا و مسافر نمود می‌یابد.
آمار و ارقام موجود، حکایت از آن دارد که هر سال میلیاردها تن کالا بین کشورهای مختلف جهان برای تامین انواع نیازهای مردم جابجا می شود و ساکنان نقاط مختلف جهان نیز میلیاردها بار با اهداف مختلف بین شهرها و حتی کشورها تردد می‌کنند و با توجه به این حجم از جابجایی کالا ومسافر در جهان، اهمیت و حساسیت روشها ، ساز و کارها و وسایلی که بسترساز این جابجایی هستند، ناگفته پیداست.
هر چند درسالهای اخیر فن آوری حمل و نقل ریلی و هوایی رشد چشمگیری داشته‌اند، اما هنوز هم حمل و نقل جاده‌ای به سبب ویژگیهای منحصر بفردی چون قابلیت دسترسی سریع، حوزه وسیع و گسترده فعالیت و انعطاف پذیری قابل توجه و صرفه اقتصادی، سهم عمده‌ای در جابجایی کالا و مسافر در جهان دارد.
شهر بندرعباس واقع در مرکز ثقل خلیج فارس و دریای عمان دارای ویژگیهای استراتژیکی اقتصادی و نظامی خاص می‌باشد به شکلی که در دهانه خلیج فارس واقع شده و از نظر بازرگانی در بهترین نقطه از نظر امکانات ارتباطی و دسترسی قرار گرفته است.
ارتباط مناسب با تنگه هرمز و مسیرهای دریایی بین المللی، دارا بودن فرودگاه
بین المللی و راه آهن و جاده دسترسی مناسب و همچنین دارا بودن زمینه‌های فرهنگی و تجاری این شهر را از سایر مناطق کشور متمایز ساخته و وجود یک پایانه مسافربری جدید با امکانات کافی و برخورداری از دانش و فن آوری روز را ایجاب می‌کند.
پایانه مسافربری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان
[parspalpaiddownloads id=”102″]