خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات هتل ۳ ستاره ۱۴۰ص

مطالعات هتل ۳ ستاره ۱۴۰ص

مطالعات هتل ۳ ستاره ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

پیشنهاد یا طرح اولیه تحقیق
عنوان تحقیق
بیان مسئله:
اهداف پروژه:
بخش اول : بیان موضوع پروژه
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-۱- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
بخش دوم : مطالعات پایه
٢ـ مطالعات پایه
٢-١- شناخت موضوع
۲-۱-۱- جهانگردی
۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه
۲-۱-۱-۲- جهانگرد را بهتر بشناسیم
۲-۱-۱-۳- حرکت های جهانگردی
۲-۱-۱-۴- نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
۲-۱-۱-۵ – نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد
۲-۱-۱-۷- ارزش ها و اثرات جهانگردی
۲-۱-۱-۸- جهانگردی به عنوان یک صنعت
۲-۱-۱-۹ – اهداف جهانگردی
۲-۱-۱-۱۰ – اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی.
۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران
۲-۱-۲- اسکان و اقامت
­۲-۱-۲-۱- معانی و ریشه واژه هتل
۲-۱-۲-۱-۱- هتل داری
۲-۱-۲-۲- تاریخچه هتل
۲-۱-۲-۲-۱- سیر تحول هتل در اروپا
گراند هتل
هتل های امروزی
تاریخچه هتلداری.
۲-۱-۲-۲-۲- تاریخچه پذیرایی و هتلداری در ایران
منازل، مساجد و خانقاه های مهمان خانه ای
سرا، تیم و تیمچه
سرگذشت مهمانخانه ها
۲-۱-۲-۲-۳-تاریخچه هتل داری در ایران معاصر
۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت
۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل
۲-۱-۲-۵- اقتصاد هتل
۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
۲-۱-۲-۷- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح
-۸-۲-۱-۲ هتل آپارتمان
۲-۱-۲-۹-دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح
۲-۱-۲-۱۱- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
۲-۱-۲-۱۲-۱- طبقات اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۲- اجزا و عناصر هتل به طور عام
۲-۱-۲-۱۲-۱-۱- ضوابط عام در طراحی و طبقه‌بندی اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۲-۱-۲- اشکال مختلف سازماندهی پلان اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۲-۱-۳- شکل وفرم معماری اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۲-۱-۴- مبلمان
۲-۱-۲-۱۲-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها
۲-۱-۲-۱۲-۱-۶- پلان‌های مختلف اتاق خواب
۲-۱-۲-۱۲-۱-۷- سوئیت‌‌ها
۲-۱-۲-۱۲-۲- فضاهای عمومی
۲-۱-۲-۱۲-۲-۱- چیدمان فضاهای عمومی
۲-۱-۲-۱۲-۲-۲- درب‌های ورودی و دسترسی از خارج به هتل
۲-۱-۲-۱۲-۲-۳- لابی
۲-۱-۲-۱۲-۲-۴- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی
۲-۱-۲-۱۲-۳- فضاهای ورزشی
۲-۱-۲-۱۲-۳-۱- استخر شنا
۲-۱-۲-۱۲-۳-۲- کلوپ بدنسازی ـ ورزشی
۲-۱-۲-۱۲-۴- پارکینگ
۲-۱-۲-۱۲-۵- دفاتر اداری
۲-۱-۲-۱۲-۵-۱- پیشخوان و دفتر لابی
۲-۱-۲-۱۲-۵-۲- دفتر حسابداری
۲-۱-۲-۱۲-۵-۳- دفتر مدیر اجرائی
۲-۱-۲-۱۲-۵-۳- دفاتر فروش و تدارکات
۲-۱-۲-۱۲-۶- فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)
۲-۱-۲-۱۲-۶-۱- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه
۲-۱-۲-۱۲-۶-۲- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان
۲-۱-۲-۱۲-۶-۳- رختشویخانه و خانه‌داری
۲-۱-۲-۱۲-۶-۴- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی
۲-۲- مطلالعات زمینه
۲-۲-۱- خراسان
۲-۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
۲-۲-۱-۲- جغرافیای طبیعی و اقلیم استان
۲-۲-۱-۳- جغرافیای تاریخی استان خراسان:
۲-۲-۱-۴- وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان خراسان
۲-۲-۲- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
۲-۲-۲-۱- هتل های استان
۲-۲-۲-۲- هتل آپارتمان های استان
۲-۲-۲-۳- مهمان پذیرهای استان
۲-۲-۳- مشهد
۲-۲-۳-۱- نحوه شکل‌گیری شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۱- چگونگی پیدایش شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهد
۲-۲-۳-۲- خصوصیات شاخص شهر مشهد
۲-۲-۳-۲-۱- اهمیت مشهد به لحاظ ملی و مذهبی
۲-۲-۳-۲-۲- اهمیت بین ‌المللی مشهد
۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسی جمعیتی واقتصادی
۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعیت و میزان رشد آن
۲-۲-۳-۳-۲- توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن
۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادی جمعیت ساکن
۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسی جمعیتی زائران
۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرین و مسافران
۲-۲-۳-۴-۲- ترکیب شغلی زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۳- وسیله مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۵ – شرایط امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر شهر مشهد
۲-۲-۳-۴-۵-۱- خصوصیات مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۲ – علت سفر
۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل:
۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل
۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق
۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضاهای عمومی مورد توجه واستفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیازهای خوراکی و غذایی خود
۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر
۲-۲-۳-۵- مطالعه و بررسی فضاهای اقامتی شهر مشهد
۲-۲-۳-۵-۱-‌‌ واحدهای اقامتی مجاز(‌دارای پروانه)
۲-۲-۳-۵-۲- واحدهای اقامتی غیرمجاز (فاقد پروانه)
۲-۲-۳-۶- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشید و تأثیرات آن بر درجه حرارت
۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا
بخش سوم : تجزیه وتحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آبوم مدارک
۳- تـجزیه و تحلیـل در طراحی و ارائـه اصـول و روند طراحی و آلبـوم مـدارک
۳-۱- معرفی سایت پروژه
۳-۱-۱- موقعیت سایت پروژه
۳-۱-۲- مشخصات فیزیکی زمین
۳-۱-۳- بررسی ضوابط، مقررات و کاربری پیش‌بینی شده‌ی سایت پروژه در طرح بالادست
۳-۲- آنالیز سایت
۳-۳- تدوین و سیاست گذاری وظایف فضاهای هتل آپارتمان مورد نظر و معیار های طراحی فضاها
۱- روابط حاکم بر قسمت پشتی هتل
دسته اول خانه داری:
دسته دوم غذا خوری
دسته سوم اداری
روابط حاکم بر قسمت جلویی هتل
دسته اول فضاهای همکف
دسته دوم، طبقات
۳-۴- ترسیم دیاگرام های بخش های مختلف هتل.
خانه‌داری
رختکن پرسنل
آشپزخانه
رستوران
دریافت انبار مواد اولیه
غذاخوری پرسنل
پذیرش
نگهبانی پرسنلی
– نگهبانی ورودی اصلی هتل
لابی
آپارتمان‌ها
پارکینگ
دیاگرام ارتباطی قسمت اداری
دیاگرام ارتباطی طبقه همکف
دیاگرام ارتباطی طبقه لژ
دیاگرام ارتباطی طبقات
دیاگرام ارتباطی زیرزمین اول
دیاگرام ارتباطی زیرمین دوم
۳-۵- طراحی (در متن موجود نیست)
بخش سوم : مطالعات تطبیقی
۳- مطالعات تطبیقی
۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران
۳-۱-۱- هتل هما(۱)
۳-۱-۲-هتل بین المللی خرم آباد
۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان
۳-۲-۱- هتل متروپلتین در لندن
the metropolitan hotel))
۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک(hotel martinspark)
اهمیت تأسیسات در ساختمانهای بلند :
سیستم های حرارتی و برودتی :
گرمایش متمرکز :
تأسیسات مکانهای ورزشی و تفریحی :
تأسیسات آشپزخانه :
تاسیسات رختشویخانه
حفظ امنیت در مقابل حریق:
تهویه موتور خانه :
فضای موتور خانه :
نحوه دسترسی و حمل و نقل وسائل:
سازه ساختمان
بار گذاری
محدودیت سختی و جابه جایی:
سازه های متداول برای ساختمانهای بلند :
دیوارهای باربر موازی :
هسته ها و دیوارهای باربر نمایی :
صندوقهای برخورد متکی :
بخش چهارم : تأسیسات
اهمیت تأسیسات در ساختمانهای بلند :
سیستم های حرارتی و برودتی :
گرمایش متمرکز :
تأسیسات مکانهای ورزشی و تفریحی :
تأسیسات آشپزخانه :
تاسیسات رختشویخانه
حفظ امنیت در مقابل حریق:
تهویه موتور خانه :
فضای موتور خانه :
نحوه دسترسی و حمل و نقل وسائل:
بخش پنجم : سازه
سازه ساختمان
بار گذاری
محدودیت سختی و جابه جایی:
سازه های متداول برای ساختمانهای بلند :
دیوارهای باربر موازی :
هسته ها و دیوارهای باربر نمایی :
صندوقهای برخورد متکی :
بخش ششم : جداول ضوابط سه ستاره
۶- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
۶-۱- معرفی سایت پروژه:
موقیت سایت پروژه :
مشخصات فیزیکی زمین :
۶-۲- آنالیز سایت
فهرست منابع
مطالعات هتل ۳ ستاره ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان